ชิค ชิค ภูเก็ต - TREE MONKEYS คาเฟ่สุดชิคเปิดใหม่ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน บิน Thai Vietjet (มี.ค.- ก.ค.64)

ชิค ชิค ภูเก็ต - TREE MONKEYS คาเฟ่สุดชิคเปิดใหม่ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน บิน Thai Vietjet (มี.ค.- ก.ค.64)

ไฮไลท์
⭐ วัดพระทอง ⭐ ย่านตึกเก่า ⭐ วัดฉลอง ⭐ TREE MONKEYS คาเฟ่สุดชิคเปิดใหม่ภูเก็ต ⭐ แหลมพรหมเทพ ⭐ หาดพาราไดซ์ ⭐ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง ⭐ อาหาร 6 มื้อ ** รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว , กรุ๊ปเหมาราคาถูก **
เริ่มต้น
5,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – วัดพระทอง – ร้านเสื้อยืดภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – โรงแรมที่พัก (อาหาร -/กลางวัน/-)
 • วันที่

  2

  ร้านเครื่องประดับไข่มุก – TREE MONKEYS คาเฟ่สุดชิคเปิดใหม่ภูเก็ต - แหลมพรหมเทพ – หาดพาราไดซ์ – โรงแรมที่พัก ( อาหาร เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  ร้านเม็ดมะม่วงหิมพานต์ – ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง – ร้านของฝาก – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ (อาหาร เช้า/กลางวัน/-)

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 9,999 บาท
วันที่ 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 2564  9,999 บาท
วันที่ 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 2564 9,999 บาท
วันที่ 01-03 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 02-04 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 03-05 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 04-06 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 05-07 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 06-08 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 07-09 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 08-10 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 09-11 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564   5,999 บาท
วันที่ 11-13 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 12-14 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 13-15 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 14-16 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 18-20 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 20-22 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 21-23 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 23-25 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 25-27 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 27-29 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 28-30 มีนาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 29-31 มีนาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 30 มี.ค. – 01 เม.ย 2564 5,999 บาท
วันที่ 31 มี.ค. – 02 เม.ย 2564 5,999 บาท
วันที่ 01-03 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 02-04 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 03-05 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 04-06 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 05-07 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 06-08 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 07-09 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 08-10 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 09-11 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 10-12 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 11-13 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 12-14 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 13-15 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 14-16 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 15-17 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 16-18 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 17-19 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 18-20 เมษายน 2564 9,999 บาท
วันที่ 19-21 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 20-22 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 21-23 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 22-24 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 23-25 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 24-26 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 25-27 เมษายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 26-28 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 27-29 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 28-30 เมษายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 29 เม.ย. – 01 พ.ค.2564 9,999 บาท
วันที่ 30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2564 9,999 บาท
วันที่ 01-03 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 02-04 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 03-05 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 04-06 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 06-08 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 07-09 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 08-10 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 09-11 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564 9,999 บาท
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 5,999 บาท
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2564 7,999 บาท
วันที่ 30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2564 7,999 บาท
วันที่ 31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2564 5,999 บาท
วันที่ 01-03 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 02-04 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 03-05 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 04-06 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 05-07 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 06-08 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 08-10 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 09-11 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 20-22 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 27-29 มิถุนายน 2564 7,999 บาท
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 5,999 บาท
วันที่ 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2564 5,999 บาท
วันที่ 30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2564 5,999 บาท


เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
☑️ ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
☑️ ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 
☑️ ค่าอาหารทั้งหมด 6 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
☑️ ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
☑️ ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
❌ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง
❌ ค่าทิปไกด์ ,ผู้ช่วยไกด์ ,คนขับรถ, 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ