เที่ยวราชบุรี.. สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ  1 Day Trip โดยรถตู้ VIP

เที่ยวราชบุรี.. สวนผึ้ง ฟาร์มแกะ 1 Day Trip โดยรถตู้ VIP

ไฮไลท์
☀ เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟำร์ม สวนผึ้ง ☀ ร้านต้นขนมหวาน ☀ น้ำตกเก้าโจน ☀ ตลาดโอ๊ะป่อย ☀ บ้านหอมเทียน
เริ่มต้น
1,290 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่

    1

    กรุงเทพฯ – ราชบุรี - น้ำตกเก้าโจน - ร้านต้นขนมหวานและสะพานกาแฟ - ตลาดโอ๊ะป่อย - สวนผึ้ง - Scenery Vintage Farm – บ้านหอมเทียน

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
2. ค่า Box Set ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
4. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
2. ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
4. ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ