แอ่วเชียงราย - ดอยแม่สลอง - วัดร่องขุ่น 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ

แอ่วเชียงราย - ดอยแม่สลอง - วัดร่องขุ่น 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ

ไฮไลท์
คนขับรถดีมาก สุภาพ ขับปลอดภัย สบายใจหายห่วง วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ | ⭐ ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) ⭐ ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) ⭐ ดอยผาฮี้ ⭐ พระธาตุดอยตุง ⭐ เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง ⭐ วัดร่องเสือเต้น ⭐ วัดห้วยปลากั้ง ⭐ ดอยแม่สลอง ⭐ เที่ยวชมไร่ชา 101 ⭐ ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP) ⭐ ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค ⭐ วัดร่องขุ่น ⭐ ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่)
เริ่มต้น
6,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – เชียงราย
 • วันที่

  2

  ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) – ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
 • วันที่

  3

  วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชา 101 - ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP)
 • วันที่

  4

  ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่) - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง – กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
22 ม.ค. 64 - 25 ม.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
29 ม.ค. 64 - 01 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
05 ก.พ. 64 - 08 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
12 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
19 ก.พ. 64 - 22 ก.พ. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน
26 ก.พ. 64 - 01 มี.ค. 64 6,900 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
2. ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ 
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
5. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
2. ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
4. ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ