เที่ยวแม่ฮ่องสอน - ปาย - บ้านรักไทย - สะพานชูตองเป้ - ปางอุ๋ง 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP

เที่ยวแม่ฮ่องสอน - ปาย - บ้านรักไทย - สะพานชูตองเป้ - ปางอุ๋ง 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ VIP

ไฮไลท์
คนขับรถดีมาก สุภาพ ขับปลอดภัย สบายใจหายห่วง วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ | ⭐ แม่ฮ่องสอน ⭐ วัดจองคำ ⭐ ปางอุ๋ง ⭐ บ้านรักไทย ⭐ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ⭐ ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ ⭐ เดินชมตลาดเช้า ⭐ ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ⭐ บ้านห้วยเสือเฒ่า ⭐ พระธาตุดอยกองมู ⭐ ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า ⭐ น้ำตกผาเสื่อ ⭐ ถ้ำปลา
เริ่มต้น
6,500 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน
 • วันที่

  2

  วัดจองคำ- ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เข้าที่พัก
 • วันที่

  3

  ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า – ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า – พระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า
 • วันที่

  4

  น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก – เดินทางกลับกรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ รับได้ สถานะ
30 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 6,500 สอบถาม จองด่วน
06 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 6,500 สอบถาม จองด่วน
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 6,500 สอบถาม จองด่วน
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 6,800 สอบถาม จองด่วน
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 6,500 สอบถาม จองด่วน
27 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 6,500 สอบถาม จองด่วน
04 ธ.ค. 63 - 07 ธ.ค. 63 6,900 สอบถาม จองด่วน
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 6,900 สอบถาม จองด่วน
18 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 6,900 สอบถาม จองด่วน
25 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 7,900 สอบถาม จองด่วน
30 ธ.ค. 63 - 02 ม.ค. 64 8,900 สอบถาม จองด่วน
31 ธ.ค. 63 - 03 ม.ค. 64 8,900 สอบถาม จองด่วน
01 ม.ค. 64 - 04 ม.ค. 64 8,900 สอบถาม จองด่วน

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ

1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
2. ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
4. ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
2. ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
3. ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
4. ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ