แพคเกจเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ดำน้ำดูปะการัง

แพคเกจเที่ยวเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน ดำน้ำดูปะการัง

ไฮไลท์
รถตู้รับส่งจาก กทม. + ตั๋วเรือ Ferry ไป-กลับ + ห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ + ทัวร์ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะช้าง โปรแกรมทัวร์ 4 เกาะ + เกาะรัง - เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก – เกาะหวาย พร้อมอาหารกลางวัน
เริ่มต้น
3,900 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ • ตราด • เกาะช้าง
 • วันที่

  2

  ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ + อาหารกลางวัน + รับส่งโรงแรม • เกาะรัง • เกาะยักษ์ใหญ่ • เกาะยักษ์เล็ก • เกาะหวาย (อาหารเช้า , อาหารกลางวัน)
 • วันที่

  3

  เกาะช้าง – อิสระตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า)

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

@ รถตู้จาก กรุงเทพฯ  ไป-กลับ  (จำนวน คันละ 6 ที่นั่ง)  - เฉพาะราคาที่รวมรถตู้
@ ที่พัก 2 คืน  COCONUT BEACH REOSRT & SPA ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
@ อาหารตามรายการระบุ  รวม  3  มื้อ 
@ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
@ ทัวร์ดำน้ำดูปการัง 4 เกาะ พร้อมอาหารกลางวัน
@ บริการรถรับ - ส่ง (ที่พัก - ท่าเรือ) * รับตั้งแต่หาดทรายขาวถึงบางเบ้า *
@ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทย - กาแฟ - น้ำดื่ม - ผลไม้ - ของว่าง
@ อุปกรณ์ดำน้ำ (เสื้อชูชีพ + หน้ากากดำน้ำ) 

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ