ดำน้ำ เกาะไผ่ พัทยา ปิคนิค เรือ Speedboat 2 วัน 1 คืน พักหรู 4 ดาว พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ดำน้ำ เกาะไผ่ พัทยา ปิคนิค เรือ Speedboat 2 วัน 1 คืน พักหรู 4 ดาว พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ไฮไลท์
Speedboat ส่วนตัว , โต๊ะอาหารส่วนตัว , ดำน้ำดูปะการังกับฝูงปลา, ฟรี ถ่ายภาพใต้น้ำ , Sup Board, ห่วงยางแฟนซี , ปิคนิคบนชายหาดน้ำใสทรายขาว , พักหรู 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
เริ่มต้น 1,799
1,599 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่

    1

    พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะไผ่ และหมู่เกาะใกล้เคียง
  • วันที่

    2

    ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

คนขับเรือดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ

1.

ดำน้ำ เกาะไผ่ พัทยา แถม ที่พัก 1 คืน

Speedboat ส่วนตัว , โต๊ะอาหารส่วนตัว , ดำน้ำดูปะการังกับฝูงปลา, ฟรี ถ่ายภาพใต้น้ำ , Sup Board, ห่วงยางแฟนซี , ปิคนิคบนชายหาดน้ำใสทรายขาว , พักหรู 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า

Voucher คือการซื้อสิทธิ์ ใช้บริการในราคาพิเศษ

ใ้ช้เดินทางได้ ถึง  31 ต.ค.64
Voucher instruction

Voucher ดำน้ำเกาะไผ่ พัทยา ปิคนิค
แถมที่พักราคาพิเศษ 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน
พร้อมอาหาร 2 มื้อ

ห้องพัก โรงแรม M-Pattaya 
☑️  Private Tour เดินทาง 10-12 ท่าน  1,599.-ต่อ คน 
☑️ Private Tour  เดินทาง  8-9 ท่าน  1,699.-ต่อ คน 
☑️ Private Tour  เดินทาง  6-7 ท่าน  1,999.-ต่อ คน 
☑️ Private Tour  เดินทาง  4-5 ท่าน  2,599.-ต่อ คน
☑️ Join Tour 2 ท่าน 1,599.-ต่อ คน   
☑️ จอยทริปเรือท่านละ 890 ต่อ คน


ห้องพัก โรงแรม A-One New Wing 
☑️  Private Tour เดินทาง 10-12 ท่าน  1,699.-ต่อ คน 
☑️ Private Tour  เดินทาง  8-9 ท่าน  1,799.-ต่อ คน 
☑️ Private Tour  เดินทาง  6-7 ท่าน  2,099.-ต่อ คน 
☑️ Private Tour  เดินทาง  4-5 ท่าน  2,699.-ต่อ คน
☑️ Join Tour 2 ท่าน 1,699.-ต่อ คน   
☑️ จอยทริปเรือท่านละ  890 ต่อ คน 

แพคเกจรวมอะไรบ้าง?

☑️ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

image


เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าห้องพัก 1 คืนตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
☑️ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
☑️ ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌.ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❌ ค่าทิปทีมลูกเรือตามพึงพอใจ

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ