เที่ยวอุดรธานี 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ฟรี! รถรับส่ง)

เที่ยวอุดรธานี 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ฟรี! รถรับส่ง)

ไฮไลท์
เที่ยวอุดรธานนี 3 วัน 2 คืน (ตั๋วเครืื่องบิน ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ฟรี! รถรับส่ง)
เริ่มต้น
2,999 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

image

แพ็คเกจเที่ยวอุดรธานี 3 วัน 2 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม 2 คืน อาหารเช้า ฟรี! รถรับส่ง) Hot ถูกมาก 
.
☑️ ราคานี้รวม :-
☑️ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียตเจ็ท
☑️ กระเป๋าขึ้นเครืองไม่เกิน 7 ก.ก.
☑️ รวมภาษีสนามบิน
☑️ ที่พัก 2 คืน AMMAN UNIQUE HOTEL ห้อง Deluxe Room
☑️ ฟรี !  อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน / 2 วัน
☑️ ฟรี!!! รถรับ - ส่ง จาก สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 
.
เที่ยวบิน :-
ขาไป  10.00-11.05
ขาไป  13.45-14.55
ขาไป  15.25-16.35
.
ขากลับ   09.10-10.20
ขากลับ   11.35-12.35
ขากลับ   15.25-16.35
.
ราคาพิเศษนี้  เดินทางวันนี้ - 31 มี.ค.65  หรือจนกว่าตั๋วเครื่องบินจะหมด
จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน 
ห้องพักเป็นแบบ Deluxe Room ห้องใหญ่ กว้างขวาง
.
ราคานี้ยกเว้น วันหยุดเทศกาล / วันสำคัญ โปรดสอบถาม 

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ราคานี้รวม :-
☑️ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี ชั้นประหยัด โดยสายการบินเวียตเจ็ท
☑️ กระเป๋าขึ้นเครืองไม่เกิน 7 ก.ก.
☑️ รวมภาษีสนามบิน
☑️ ที่พัก 2 คืน AMMAN UNIQUE HOTEL ห้อง Deluxe Room
☑️ ฟรี !  อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน / 2 วัน
☑️ ฟรี!!! รถรับ - ส่ง จาก สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ