แพคเกจเชียงราย Romantic Road Trip 3 วัน 2 คืน รถตู้ปรับอากาศ (Private Group)

แพคเกจเชียงราย Romantic Road Trip 3 วัน 2 คืน รถตู้ปรับอากาศ (Private Group)

ไฮไลท์
วัดร่องขุ่น | ไร่เชิญตะวัน | สิงห์ปาร์ค | วัดพระธาตุดอยตุง | สวนแม่ฟ้าหลวง | บ้านผาฮี้ | ดอยผาหมี | ไร่ชาฉุยฟง | วัดร่องเสือเต้น | ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน | แพ็กเกจเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป | Private Group | โดยไกด์น่ารักๆ ผู้ชำนาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี และ คนขับรถดีมาก สุภาพ
เริ่มต้น
5,990 บาท/ท่าน
เดินทางโดย
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินเชียงราย / บขส.เชียงราย – วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – สิงห์ปาร์ค – โรงแรมที่พัก (อาหาร กลางวัน/ค่ำ)
 • วันที่

  2

  วัดพระธาตุดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – บ้านผาฮี้ – ดอยผาหมี – ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – โรงแรมที่พัก ( อาหารเช้า /กลางวัน/….)
 • วันที่

  3

  ไร่ชาฉุยฟง – วัดร่องเสือเต้น – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงราย (อาหาร เช้า/กลางวัน/-)

คนขับรถดีมาก  สุภาพ  ขับปลอดภัย   สบายใจหายห่วง  วางใจไปกับเรา ไม่ต้องกังวลใดๆ
1.

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
2. ทัวร์ตามที่ระบุในรายการ 
3. รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับนำเที่ยว
4. เรือตามที่ระบุในรายการ
5. ไกด์เริ่มบริการที่สนามบินเชียงราย
6. อาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 6 มื้อ
7. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง  และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เชียงราย (บริษัทมีราคาพิเศษ สอบถามราคาได้ค่ะ)
2. ชาวต่างชาติ เพิ่ม 500 บาท ต่อ ท่าน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
4. ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)  

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ