คาวาซุ ซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว (ฟรีเดย์ 1วัน) 5 วัน 3 คืน บิน Japan Airlines

คาวาซุ ซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว (ฟรีเดย์ 1วัน) 5 วัน 3 คืน บิน Japan Airlines


⭐ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ⭐ วัดอาซากุสะ ⭐ ถนนนาคามิเซ ⭐ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ⭐ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ ⭐ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ⭐ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ⭐ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ⭐ คาวาซุ ⭐ เทศกาล Kawazu Sakura Festival ⭐ โตเกียว ⭐ พระราชวังอิมพีเรียล ⭐ ตลาดปลาสึกิจิ
49,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Japan Airlines
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินนาริตะ–ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–วัดอาซากุสะ–ถนนนาคามิเซ–หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (อาหารกลางวัน / เย็น)
 • วันที่

  3

  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–ทะเลสาบคาวากูจิโกะ–คาวาซุ–เทศกาล Kawazu Sakura Festival–โตเกียว (อาหารเช้า / กลางวัน)
 • วันที่

  4

  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) (อาหารเช้า)
 • วันที่

  5

  พระราชวังอิมพีเรียล–ตลาดปลาสึกิจิ–อิออนมอลล์–สนามบินนาริตะ–สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ก.พ. 66 - 04 มี.ค. 66 49,990 - - - - - สอบถาม
07 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 49,990 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน