ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาทิตลิส 9 วัน 6 คืน บินหรู Etihad Airways (EY)

ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส พิชิตยอดเขาทิตลิส 9 วัน 6 คืน บินหรู Etihad Airways (EY)


⭐ อิตาลี ⭐ นครวาติกัน ⭐มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม ⭐น้ำพุเทรวี่ ⭐มหาวิหารแห่งมิลาน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า⭐จัตุรัสดูโอโม่ ⭐มหาวิหารฟลอเรนซ์ ⭐ เกาะเวนิส ⭐ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ⭐สวิส พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ⭐ ถ้ำน้ำแข็ง ⭐สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK ช้อปปิ้งเมืองซุก ⭐ เที่ยวเมืองลูเซิร์น⭐ สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก ⭐ ฝรั่งเศส ⭐ เมืองปารีส ⭐ ชม หอไอเฟล ⭐ ประตูชัยฝรั่งเศส ⭐ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ⭐ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ⭐ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
59,500 บาท/ท่าน
สายการบิน Etihad Airways
โรงแรม 5 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี-นครวาติกัน– โบสถ์น้อยซิสทีน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - St.Peter’s Square - กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม –วิหารแพนธีอัน -น้ำพุเทรวี่- บันไดสเปน - เมืองฟลอเรนซ์ (อาหาร เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  3

  เมืองฟลอเรนซ์-มหาวิหารฟลอเรนซ์-หอศีลจุ่มนักบุญเซนต์จอห์น-สะพานปอนเตเวคคิโอ-เปียซซาเดลลาซิญญอเรีย-เมืองปิซา-หอเอนปิซ่า- มหาวิหารปิซา-เมืองโบโลญญ่า-จัตุรัสมัจโจเล่-โบสถ์ซานเปโตรนิโอ-โบสถ์ซานโตสเตฟาโน-หอคอยคู่ (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  4

  เมืองโบโลญญ่า-ท่าเรือตรอนเคตโต้-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-สะพานริอัลโต-โบสถ์เซนต์มาร์ก-พระราชวังดอจส์- ท่าเรือตรอนเคตโต้-เมืองมิลาน (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  5

  เมืองมิลาน- มหาวิหารแห่งมิลาน-พระราชวังมิลาน-ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II -เมืองโคโม่-ทะเลสาบโคโม่-เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- สิงโตหินแกะสลัก- ชมสะพานไม้ชาเปล (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  6

  เมืองลูเซิร์น-เมืองแองเกิลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมืองซุก- Lohri AG Store-เมืองดิจอง (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  7

  เมืองดิจอง- McAtrthurGlen Troyes-เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (อาหาร เช้า,เย็น)
 • วันที่

  8

  เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานอาบูดาบี (อาหาร เช้า)
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 ก.พ. 66 - 05 มี.ค. 66 59,500 - - - - - สอบถาม
04 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 59,500 - - - - - สอบถาม
16 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 62,500 - - - - - สอบถาม
08 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 79,500 - - - - - สอบถาม
12 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 79,500 - - - - - สอบถาม
25 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 79,500 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ