แพคเกจทัวร์โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว (ญี่ปุ่น) 6 วัน 4 คืน ใบไม้เปลี่ยนสี บิน การบินไทย (TG)

แพคเกจทัวร์โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว (ญี่ปุ่น) 6 วัน 4 คืน ใบไม้เปลี่ยนสี บิน การบินไทย (TG)


⭐วัดคินคะคุจิ ⭐ วัดโทฟุคุจิ ⭐ มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค ⭐ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ⭐ กระเช้าชิน โฮทากะ ⭐ เมืองมัตสึโมโต้ ⭐ ปราสาทมัตสึโมโต้ ⭐ ทะเลสาบสุวะ ⭐ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ⭐ อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร ⭐ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ⭐ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ⭐ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต ⭐ ช้อปปิ้งชินจูกุ⭐วัดนาริตะ ⭐ โอโมเตะซังโดะ
47,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • วัดคินคะคุจิ • วัดโทฟุคุจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต พาร์ค (อาหารกลางวัน)
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • กระเช้าชิน โฮทากะ • เมืองมัตสึโมโต้ (อาหารลเช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  4

  ปราสาทมัตสึโมโต้ • ทะเลสาบสุวะ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • อุโมงค์เมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  5

  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต • ช้อปปิ้งชินจูกุ (อาหารเช้า/กลางวัน)
 • วันที่

  6

  วัดนาริตะ •โอโมเตะซังโดะ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
11 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 49,999 - - - - - สอบถาม
11 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 47,999 - - - - - สอบถาม
01 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 49,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน