เที่ยวเวียดนาม.. บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน บิน Vietjet Air

เที่ยวเวียดนาม.. บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน บิน Vietjet Air


⭐ สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ⭐ ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต ⭐ ล่องเรือกระด้ง ⭐ เมืองโบราณฮอยอัน ⭐ สะพานญี่ปุ่น ⭐ เมืองดานัง ⭐บานา ฮิลส์ ⭐ นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ ⭐ สวนดอกไม้แห่งความรัก ⭐ สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง ⭐ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ⭐ เมืองดานัง ⭐ สะพานมังกร ⭐ สะพานแห่งความรัก
9,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง (อาหารกลางวัน, เย็น)
 • วันที่

  2

  บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง (อาหารเช้า, กลางวัน , เย็น)
 • วันที่

  3

  สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ (อาหารเช้า)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 12,990 - - - - - สอบถาม
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
02 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
09 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 9,990 - - - - - สอบถาม
30 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
08 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 11,990 - - - - - สอบถาม
09 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 10,990 - - - - - สอบถาม
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 12,990 - - - - - สอบถาม
15 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 12,990 - - - - - สอบถาม
16 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 10,990 - - - - - สอบถาม
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 12,990 - - - - - สอบถาม
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 13,990 - - - - - สอบถาม
23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 12,990 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน