ทัวร์ตุรกี - ตะลุย 3 หุบเขาขึ้นชื่อของทูร์เคีย 7 วัน 4 คืน บิน Turkish Airlines

ทัวร์ตุรกี - ตะลุย 3 หุบเขาขึ้นชื่อของทูร์เคีย 7 วัน 4 คืน บิน Turkish Airlines


⭐ หุบเขาพาซาแบค ⭐ หุบเขานกพิราบ⭐ หุบเขาอุซิซาร์⭐ ทะเลสาบเกลือ⭐ บ้านพระแม่มารี⭐ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส⭐ ปราสาทปุยฝ้าย ⭐ ทักษิมสแควร์ ⭐ ชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากไร่⭐พิเศษ!! พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน⭐พิเศษ!! ชมการแสดง BELLY DANCE ⭐ มื้อพิเศษ!! เคบับต้นตำรับ
35,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Turkish Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG.

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล – เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – โชว์ระบำหน้าท้อง Belly (อาหารเที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  3

  ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย (อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  4

  เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองคูซาดาซึ (อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น)
 • วันที่

  5

  โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองอิสตันบูล (อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น)
 • วันที่

  6

  พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย – หอคอยกาลาตา – ทักษิมสแควร์ – สนามบินอิสตันบูล (อาหารเช้า, เที่ยง)
 • วันที่

  7

  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 35,990 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน