เวียดนามกลาง .. พักบนบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air

เวียดนามกลาง .. พักบนบาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air


⭐ร้านหินอ่อน ⭐ หมู่บ้านกั๊มทาน ⭐นั่งเรือกระด้ง ⭐ เมืองโบราณฮอยอัน ⭐ เมืองเว้ ⭐ เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ ⭐ นั่งสามล้อซิโคล่ ⭐ ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม ⭐ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ⭐ บาน่าฮิลล์ ⭐ เมืองดานัง ⭐ สะพานมังกร ⭐ วัดลินห์อึ๋ง ⭐ ตลาดฮาน ⭐ ร้านไม้ไผ่
11,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • บาน่าฮิลล์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  4

  บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านไม้ไผ่ • กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
03 ก.ค. 65 - 06 ก.ค. 65 11,999 - - - - - สอบถาม
07 ก.ค. 65 - 10 ก.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
08 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 12,999 - - - - - สอบถาม
09 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
17 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
31 ก.ค. 65 - 03 ส.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
04 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
05 ส.ค. 65 - 08 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
06 ส.ค. 65 - 09 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 15,999 - - - - - สอบถาม
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
19 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
26 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
01 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
03 ก.ย. 65 - 06 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
04 ก.ย. 65 - 07 ก.ย. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
08 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
09 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
16 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
23 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
29 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
30 ก.ย. 65 - 03 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
01 ต.ค. 65 - 04 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
02 ต.ค. 65 - 05 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
03 ต.ค. 65 - 06 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
04 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
05 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
07 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
08 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
09 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
10 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
11 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 15,999 - - - - - สอบถาม
15 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 15,999 - - - - - สอบถาม
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
17 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
18 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 15,999 - - - - - สอบถาม
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 15,999 - - - - - สอบถาม
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 15,999 - - - - - สอบถาม
24 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
25 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 13,999 - - - - - สอบถาม
26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 14,999 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

✔ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ) 

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
✔ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✔ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✔ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
✔ น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✔ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✔ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 
✔ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✔ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
✔ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

❌  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

❌ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❌ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
❌ หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
❌ ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 
และก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ)
❌ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
❌ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน