เที่ยวโมร๊อคโค Morocco Safe Safe 6 วัน 3 คืน โมรอกโค โมรอคโค

เที่ยวโมร๊อคโค Morocco Safe Safe 6 วัน 3 คืน โมรอกโค โมรอคโค


ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป..สัมผัสดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย เที่ยวโมรอคโค 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Emirates Airlines (EK) เที่ยวคาซาบลังก้า-มาราเกช เมืองในฝันของนักท่องเที่ยว ชมพระราชวังบาเฮีย สวนมาจอร์เรลหรือสวน Yves Saint Laurent Gardens และชมเมืองสไตล์ Moroccan ขนานแท้
41,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirates
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ - ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-คาซาบลังก้า (โมรอคโค)
 • วันที่

  3

  คาซาบลังก้า - มาราเกช - สวนเมนารา - มัสยิดคูตูเบีย - พระราชวังบาเฮีย - มาราเกช
 • วันที่

  4

  มาราเกช - สวนมาจอร์เรลหรือสวน Yves Saint Lauren - จัตุรัสกลางเมือง - คาซาบลังก้า
 • วันที่

  5

  คาซาบลังก้า (โมรอคโค) - สนามบิน
 • วันที่

  6

  ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
24 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 41,900 - - 4,000 - - สอบถาม
06 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 41,900 - - 4,000 - - สอบถาม
10 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 41,900 - - 4,000 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ