มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน


มหัศจรรย์...กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน
9,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
 • วันที่

  2

  นครธม –ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด –ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  3

  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวิชาชีพ – สนามบินเสียมเรียบ – กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
12 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 63 11,900 11,500 10,900 2,000 - - สอบถาม
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 11,900 11,500 10,900 2,000 - - สอบถาม
04 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 10,900 10,500 9,900 2,000 - - สอบถาม
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 9,999 9,999 9,999 2,000 - - สอบถาม
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 10,900 10,500 9,900 2,000 - - สอบถาม
02 ต.ค. 63 - 04 ต.ค. 63 10,900 10,500 9,900 2,000 - - สอบถาม
09 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 10,900 10,500 9,900 2,000 - - สอบถาม
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 10,900 10,500 9,900 2,000 - - สอบถาม
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 9,999 9,999 9,999 2,000 - - สอบถาม
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 12,900 12,500 11,900 2,000 - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ 879-7-02864-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ