เที่ยวคิวชู ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซากะ เบปปู เฮ้าเท่นบอช 5 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air

เที่ยวคิวชู ฟุกุโอกะ นางาซากิ ซากะ เบปปู เฮ้าเท่นบอช 5 วัน 3 คืน บิน Vietjet Air


⭐ ซากะ ⭐ อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ ⭐ มัตสึบาระ ⭐ ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง ⭐ ปราสาทคาราสึ ⭐ นางาซากิ ⭐ Huis Ten Bosch ⭐ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ⭐ พักโรงแรมหุ่นยนต์ ⭐ ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ ⭐ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Tosu Premium Outlets ⭐ ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little Kyoto) ⭐ พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะญี่ปุ่น ⭐ ศาลเจ้าเกี๊ยะ ⭐ พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ ⭐ เบปปุ ⭐ บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) ⭐ หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ⭐ ทะเลสาบคิริน ⭐ ศาลเจ้าดาไซฟุ ⭐ แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด ณ ห้าง LaLaport ⭐ช้อปปิ้งย่านเทนจิน ⭐ ย่านยะไต
31,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น –ซากะ – อุโมงค์ป่าสนดำนิจิโนะ มัตสึบาระ - ลิ้มลองหอยนางรมปิ้งย่าง – ปราสาทคาราสึ – นางาซากิ – Huis Ten Bosch – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว – พักโรงแรมหุ่นยนต์
 • วันที่

  3

  นางาซากิ - ซากะ -ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - ช้อปปิ้งจุใจ ณ Tosu Premium Outlets – ย่านเมืองเก่ามาเมดะมาจิ (Little Kyoto): พิพิธภัณฑ์เกี๊ยะญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเกี๊ยะ - พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาญี่ปุ่นฮินะ - เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ)
 • วันที่

  4

  เบปปุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – ศาลเจ้าดาไซฟุ –ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด (เม.ย. 22) ณ ห้าง LaLaport – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - ย่านยะไต
 • วันที่

  5

  สนามบินฟูกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
23 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
04 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
08 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
09 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
16 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 31,900 - - - - - สอบถาม
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 31,900 - - - - - สอบถาม

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน