ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน


ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ฮอยอัน ดานัง 4วัน 3คืน สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101นั่งสามล้อชมเมือง - ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง-เมืองดานัง-ร้านของฝาก ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี-Marina Cafe-คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์-คาร์ฟดาร์ก้อน-สะพานมังกร
10,977 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง-สักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101นั่งสามล้อชมเมือง(ไม่รวมในราคาทัวร์390บาท/ท่านสนใจแจ้งในวันจอง)ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน
 • วันที่

  2

  หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง-เมืองดานัง-ร้านของฝาก ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ หยกอัญมณี-Marina Cafe-คล้องกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ์-คาร์ฟดาร์ก้อน-สะพานมังกร
 • วันที่

  3

  บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าโกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส จัตุรัสแห่งดวงดาว โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-ดานังไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  4

  ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 12,977 12,977 12,477 2,977 2,977 11,977 25
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
09 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
02 พ.ค. 66 - 05 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
08 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
05 ก.ค. 66 - 08 ก.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
30 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 2,977 2,977 11,977 25
28 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 2,977 11,977 25
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 15,977 15,977 15,477 2,977 2,977 11,977 25
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 15,977 15,977 15,477 2,977 2,977 11,977 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน