ทัวร์สิงคโปร์ มหาสนุก 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ มหาสนุก 3วัน 2คืน


ทัวร์สิงคโปร์ มหาสนุก 3วัน 2คืน น้ำพุแห่งโชคลาภ - เมอร์ไลออน - การ์เด้นบายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวสกายพาร์ค - ชมโชว์การแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง - สิงคโปร์ฟลายเออร์
10,977 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี - น้ำพุแห่งโชคลาภ - เมอร์ไลออน - การ์เด้นบายเดอะเบย์ (ไม่รวมตั๋ว) มารีน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวสกายพาร์ค (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ชมโชว์การแสดงม่านน้ำ แสง สี เสียง
 • วันที่

  2

  ฟรีเดย์ อิสระท่องเที่ยว ** แนะนำยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ - S.E.A Aquarium – สิงคโปร์ฟลายเออร์ ** หากต้องการใช้รถ รับ-ส่ง ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ ต้องแจ้งในวันจอง 990บ./ท่าน ราคานี้ต้องจอง 4ท่านขึ้นไป หากไม่ถึงตามจำนวนคิดเหมา 3,990บ.
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี น้ำตกจีเวล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 11,977 11,977 11,477 3,977 2,977 10,977 28
28 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 10,977 10,977 10,477 3,977 2,977 10,977 30
04 เม.ย. 66 - 06 เม.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
05 เม.ย. 66 - 07 เม.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
07 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
08 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
09 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
10 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
18 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 12,977 12,977 12,477 3,977 2,977 10,977 30
01 พ.ค. 66 - 03 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
02 พ.ค. 66 - 04 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
03 พ.ค. 66 - 05 พ.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
17 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
31 พ.ค. 66 - 02 มิ.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
21 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
05 ก.ค. 66 - 07 ก.ค. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
19 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
01 ส.ค. 66 - 03 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
02 ส.ค. 66 - 04 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
03 ส.ค. 66 - 05 ส.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
16 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
30 ส.ค. 66 - 01 ก.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
06 ก.ย. 66 - 08 ก.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
20 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 13,977 13,977 13,477 3,977 2,977 10,977 30
11 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
18 ต.ค. 66 - 20 ต.ค. 66 14,977 14,977 14,477 3,977 2,977 10,977 30
22 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 15,977 15,977 15,477 3,977 2,977 10,977 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน