ทัวร์เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน


ทัวร์เวียดนามเวียดใจ 4 วัน 3 คืน เมืองมรดกโลกฮอยอัน– ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ -สะพานมือยักษ์– ร้านหยก อัญมณี - ถ่ายรูปสะพานมังกร - วัดหลินอิ๋ง – ช้อปปิ้งยสงพารา
10,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ VZ964 (07.30-09.10) – สนามบินดานัง เมืองมรดกโลกฮอยอัน– ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
 • วันที่

  2

  กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ -สะพานมือยักษ์– ร้านหยก อัญมณี - ถ่ายรูปสะพานมังกร
 • วันที่

  3

  วัดหลินอิ๋ง – ช้อปปิ้งยสงพารา – MARINA CAFÉ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) - สวนมหัศจรรย์ GOLDEN BAY – ช้อปปิ้งร้านเยื่อไม้ไผ่ ช้อปปิ้งตลาดฮาน - พิเศษ เมนูกุ้งมังกร
 • วันที่

  4

  สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ965 (10.10-11.50)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 10,999 10,999 10,999 3,000 - - 23

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน