ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N เว้ ดานัง เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N เว้ ดานัง เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน


ทัวร์เวียดนามกลาง 4D3N เว้ ดานัง เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน เมืองเว้ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวัง เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน
10,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินดานัง-เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย- ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
 • วันที่

  2

  เมืองเว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ร้านเยื่อไผ่-วัดลิงห์อึ๋ง-Otop Shop-Apec Park-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน
 • วันที่

  3

  เมืองดานัง-ภูเขาบานาฮิลล์- นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้ สวนสนุก (FANTASY PARK)-ดานัง
 • วันที่

  4

  เมืองดานัง- ตลาดฮาน-โบสถ์สีชมพู-สนามบินดานัง -กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 ก.พ. 66 - 09 ก.พ. 66 10,999 10,999 10,999 4,000 4,900 11,999 35
09 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 10,999 35
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 12,999 12,999 12,999 4,000 4,900 12,999 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ



 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน