ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ มียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ มียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน 2 คืน


ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ มียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน 3 วัน 2 คืน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์
10,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน (-/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  2

  พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • ย่างกุ้ง • พระธาตุมุเตา • พระมหา เจดีย์ชเวดากอง 05.00 น. (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 • วันที่

  3

  ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • พระนอนตาหวาน • พระที่นั่งงาทัดจี • เจดีย์ไจ๊ก่าส่าน • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง (เช้า/กลางวัน/-)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 13,999 13,999 12,999 2,000 - - 24
17 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 13,999 13,999 12,999 2,000 - - 24
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 13,999 13,999 12,999 2,000 - - 24
03 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 14,999 14,999 13,999 2,000 - - 24
10 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 13,999 13,999 12,999 2,000 - - 24
17 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 12,999 12,999 11,999 2,000 - - 24

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน