ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6วัน 4คืน


สัมผัสกลิ่นอายญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดขึ้น ‘’ภูเขาไฟฟูจิ’’ ชั้น5 หรือสนุกสนานลานสกีFujitenขอพรวัดดังวัดอาซากุสะ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาดำคู่นากาโนะเยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ เยือนทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะชมเมืองอินุยามะ ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าลอยฟ้า Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมหุ่นกันดั้ม และช้อปปิ้งใจกลางโตเกียว ย่านชินจูกุ
34,888 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ
 • วันที่

  3

  ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street
 • วันที่

  4

  นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ช้อปปิ้งที่ FUJITAYA – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • วันที่

  5

  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten - JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว -สวนโออิชิปาร์ค - โตเกียว-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-ป้าย Tokyo
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
15 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 34,888 34,888 34,888 6,500 6,000 - 31
21 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 37,888 37,888 37,888 6,500 6,000 - 31
27 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 42,888 42,888 42,888 6,500 6,000 - 31
28 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 42,888 42,888 42,888 6,500 6,000 - 31
29 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 42,888 42,888 42,888 6,500 6,000 - 31
11 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
18 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
25 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
08 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
15 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
22 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
08 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31
15 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66 35,888 35,888 35,888 6,500 6,000 - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน