ทัวร์ ญี่ปุ่น CLASSIC GOLDEN ROUTE โตเกียว โอซาก้า 6วัน4คืน

ทัวร์ ญี่ปุ่น CLASSIC GOLDEN ROUTE โตเกียว โอซาก้า 6วัน4คืน


วัดอาซากุสะ ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมแลนด์มาร์คกันดั้ม ช้อปปิ้งชินจุกุ ศาลเจ้าฮาโกเน่ริมทะเลสาบอาชิ ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ขึ้นฟูจิชั้น5 นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวแบบพาโนรามาภูเขาไฟฟูจิที่ Mt. Fuji Panorama Ropeway สวนโออิชิปาร์ค อินุยามะ วัดน้ำใสคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาช
34,888 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-ห้างไดเวอร์ซิตี้- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
 • วันที่

  3

  ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ออนเซ็น
 • วันที่

  4

  โออิชิปาร์ค- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ทะเลสาบฮามานะโกะ-อินุยามะ
 • วันที่

  5

  เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า -JTC Doton plaza -ย่านชินไซบาชิ
 • วันที่

  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
13 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 39,888 - - 8,500 6,000 - 30
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 36,888 - - 8,500 6,000 - 30
25 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
28 ต.ค. 65 - 02 พ.ย. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
01 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
08 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
15 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
22 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
29 พ.ย. 65 - 04 ธ.ค. 65 34,888 - - 8,500 6,000 - 30
06 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 37,888 - - 8,500 6,000 - 30
13 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 37,888 - - 8,500 6,000 - 30
30 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 45,888 - - 8,500 6,000 - 30
31 ธ.ค. 65 - 05 ม.ค. 66 44,888 - - 8,500 6,000 - 30
10 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
17 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
24 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
31 ม.ค. 66 - 05 ก.พ. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
03 ก.พ. 66 - 08 ก.พ. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
07 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
14 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
21 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
28 ก.พ. 66 - 05 มี.ค. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
07 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
10 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 35,888 - - 8,500 6,000 - 30
14 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 36,888 - - 8,500 6,000 - 30
17 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 36,888 - - 8,500 6,000 - 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน