ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ (กรอนเนอแกรต) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ (กรอนเนอแกรต) ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (QR)


น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง,ถ่ายรูปกับ“อนุสาวรีย์สิงโต” -เมืองอินเทอร์ลาเก้น”เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ -ชมวิวน้ำตกชเตาบ์บาค,พิชิต“ยอดเขาจุงเฟรา”ที่ได้ชื่อว่า“สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” -เข้าชม“ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี -นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป( THE V-CABLEWAY)” -ชมหมู่บ้านเซอร์แมทซ์เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน -ชมความงามของยอดเขา“แมทเทอร์ฮอร์น” -นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” -แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลอง -ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”
102,900 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ซูริค –น้ำตกไรน์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน์–ลูเซิร์น -อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่

  3

  อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์ บรุนเนน – น้ำตกชเตาบ์บาค –ยอดเขาจุงเฟรา
 • วันที่

  4

  เซอร์แมทซ์–ยอดเขากรอนเนอแกรต – มองเทรอซ์- ปราสาทชิลลอง – โลซานน์- เจนีวา
 • วันที่

  5

  เจนีวา – น้ำพุจรวดเจทโด – ดีจอง -รถไฟด่วน TGV - มหานครปารีส
 • วันที่

  6

  ปารีส - เข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” - La Vallee Village Outlet
 • วันที่

  7

  มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์– ชองเอลิเซ่ - ประตูชัย-ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน
 • วันที่

  8

  ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให ้ ช้อปปิ้งจุใน 1วนัเต็ม – เดินทางกลับ
 • วันที่

  9

  โดฮา -กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
24 ก.พ. 66 - 04 มี.ค. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
03 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
17 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
24 มี.ค. 66 - 01 เม.ย. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
21 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
28 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66 106,900 106,900 106,900 29,900 - - 20
19 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
02 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20
23 มิ.ย. 66 - 01 ก.ค. 66 102,900 102,900 102,900 29,900 - - 20

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน