ทัวร์ไอซ์แลนด์ โคเปนเฮเกน 11วัน8คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ โคเปนเฮเกน 11วัน8คืน


คีร์กจูเฟล แลนด์มาร์คไอซ์แลนด์ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ รอยแตกเปลืกโลกที่ใหญ่สุด
169,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-เรคยาวิก-โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา-ซันโวยาจ-เพอร์แลน
 • วันที่

  3

  เรคยาวิก-โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา-อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน-บ้านฮอฟดิ บอร์การ์เนสคีร์กจูเฟล
 • วันที่

  4

  บอร์การ์เนส-อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์-ชมรอยแตกเปลือกโลก-น้ำตกกุลล์ฟอสส์-ไกเซอร์ ซีเครทลากูน-เซลฟอส
 • วันที่

  5

  เซลฟอส-น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์-น้ำตกสโกกาฟอสส์-หมู่บ้านวิก-เรย์นิสฟายาร่า-เคลาส์ตูร์
 • วันที่

  6

  เคลาส์ตูร์-อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-โจกุลซาร์ลอน
 • วันที่

  7

  เคลาส์ตูร์-เมียร์ดาลส์โจกูล-ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล-ขับสโนว์โมบิล-เซลฟอส
 • วันที่

  8

  เซลฟอส-บลูลากูน-เรคยาวิ
 • วันที่

  9

  เรคยาวิก-โคเปนเฮเกน-สต้อยท์-นูฮาวน์
 • วันที่

  10

  โคเปนเฮเกน-พระราชวังอะมาเลียนบอร์ก-น้ำพุเกฟิอ้อน-ลิดเดิ้ล เมอร์เมด
 • วันที่

  11

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 179,999 179,999 - 40,900 - - เต็ม เต็ม
16 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 179,999 179,999 - 40,900 - - 16
07 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 169,999 169,999 - 40,900 - - 16
21 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 179,999 179,999 - 40,900 - - 16

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ