ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ - พักกูดาอูรี 1 คืน 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ - พักกูดาอูรี 1 คืน 8วัน 5คืน


เที่ยวคุ้มไม่ย้อมเส้นทาง เข้าบาทูมี - กลับทบิลิซี่ นั่งรถ 4WD สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชมเมือง "ทบิลิซี่"
47,990 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่

  2

  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี – เมืองบาทูมี – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – รูปป้ันอาลีและนีโน่ – เมโทร ซิตี้ มอลล์
 • วันที่

  3

  เมืองคูไตซี – มหาวิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
 • วันที่

  4

  เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ทบิลิซี
 • วันที่

  5

  ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วันที่

  6

  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – อิส พอยต์ มอลล์
 • วันที่

  7

  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
 • วันที่

  8

  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 47,990 - - 6,990 10,000 - 25
05 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 31
10 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 31
13 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 36
20 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 25
23 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 31
27 ต.ค. 65 - 03 พ.ย. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 31
04 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 35
08 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 31
11 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 31
18 พ.ย. 65 - 25 พ.ย. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 25
22 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 31
29 พ.ย. 65 - 06 ธ.ค. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 31
02 ธ.ค. 65 - 09 ธ.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 25
04 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 31
06 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 31
11 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 49,990 - - 6,990 10,000 - 31
13 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 48,990 - - 6,990 10,000 - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน