ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ฟรีเดย์ 1 วัน EP.3 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ฟรีเดย์ 1 วัน EP.3 3วัน 2คืน


เที่ยวสุดคุ้ม สนุกสุดมันส์เกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า อิสระท่องเที่ยว 1 วัน เต็มอิ่มกับสวนสนุกระดับโลก "Universal Studio"
13,990 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – ถ่ายรุปสะพานเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – ถ่ายรูปย่าน คลาก คีย์
 • วันที่

  2

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • วันที่

  3

  อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล– สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 ก.ค. 65 - 04 ก.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 20
09 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 1
16 ก.ค. 65 - 18 ก.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - เต็ม เต็ม
23 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 2
28 ก.ค. 65 - 30 ก.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - เต็ม เต็ม
30 ก.ค. 65 - 01 ส.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 6
06 ส.ค. 65 - 08 ส.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 8
12 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 15,990 - 14,990 3,900 5,000 - เต็ม เต็ม
20 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 20
27 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 20
03 ก.ย. 65 - 05 ก.ย. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - เต็ม เต็ม
10 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 20
17 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 18
24 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 13,990 - 12,990 3,900 5,000 - 20
08 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 14,990 - 13,990 3,900 5,000 - เต็ม เต็ม
13 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 14,990 - 13,990 3,900 5,000 - เต็ม เต็ม
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 14,990 - 13,990 3,900 5,000 - 20
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 15,990 - 14,990 3,900 5,000 - 20
29 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 14,990 - 13,990 3,900 5,000 - 20

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน