ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ - บินภายใน 4วัน 3คืน


พักดาลัด 4 ดาว 2 คืน เมืองในฝันที่มีอากาศเย็นตลอดปี นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดาลัด นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย
15,990 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง
 • วันที่

  2

  นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  3

  ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม
 • วันที่

  4

  สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
24 ก.ค. 65 - 27 ก.ค. 65 16,990 - 15,990 4,900 5,000 - 9
21 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 16,990 - 15,990 4,900 5,000 - 15
18 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 15,990 - 14,990 4,900 5,000 - 12
09 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 16,990 - 15,990 4,900 5,000 - 20
16 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 16,990 - 15,990 4,900 5,000 - 25
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 17,990 - 16,990 4,900 5,000 - 25
06 พ.ย. 65 - 09 พ.ย. 65 16,990 - 15,990 4,900 5,000 - 25
20 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 16,990 - 15,990 4,900 5,000 - 25
04 ธ.ค. 65 - 07 ธ.ค. 65 17,990 - 16,990 4,900 5,000 - 31
11 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 17,990 - 16,990 4,900 5,000 - 31
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 17,990 - 16,990 4,900 5,000 - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน