ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท2) 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท2) 4วัน 3คืน


นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองสไตล์ฝรั่งเศส พักบนบานาฮิลส์ 1 คืน รวมค่าสวนสนุก และกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบานาฮิลส์แล้ว
12,990 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง
 • วันที่

  2

  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือกระด้ง – ร้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • วันที่

  4

  อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์ – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 15,990 - - 4,500 5,000 3,000 15
04 ส.ค. 65 - 07 ส.ค. 65 12,990 - - 4,500 5,000 3,000 22
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 15,990 - - 4,500 5,000 3,000 23
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 เต็ม เต็ม
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
01 ก.ย. 65 - 04 ก.ย. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
08 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
29 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
06 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 13,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 15,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 15,990 - - 4,500 5,000 3,000 31
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 14,990 - - 4,500 5,000 3,000 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน