ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ - กระเช้าฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ - กระเช้าฟานซิปัน 4วัน 3คืน


พักเมืองกลางหุบเขา "ซาปา 2 คืน" ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู้ยอดเขาฟานซิปัน เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า"
16,990 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • วันที่

  2

  นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน
 • วันที่

  3

  เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย
 • วันที่

  4

  เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินโหน่อยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 17,990 - - 3,900 5,000 - 4
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 17,990 - - 3,900 5,000 - 20
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
08 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
06 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 18,990 - - 3,900 5,000 - 25
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 17,990 - - 3,900 5,000 - 25
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 18,990 - - 3,900 5,000 - 31
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 17,990 - - 3,900 5,000 - 25
03 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 16,990 - - 3,900 5,000 - 20
02 ธ.ค. 65 - 05 ธ.ค. 65 18,990 - - 3,900 5,000 - 31
09 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 18,990 - - 3,900 5,000 - 31
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 17,990 - - 3,900 5,000 - 25
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 17,990 - - 3,900 5,000 - 25
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 18,990 - - 3,900 5,000 - 25
29 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 19,990 - - 4,900 5,000 - 25
30 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 20,990 - - 4,900 5,000 - 31
31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 21,990 - - 4,900 5,000 - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน