ทัวร์ TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ 5วัน 3คืน


ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล เดินเล่น เมืองแห่งสายน้ำ เมืองซาวาระ จังหวัดชิบะ ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์, โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
29,888 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
 • วันที่

  3

  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
 • วันที่

  4

  เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 35,888 - - 8,900 - - 34
11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
16 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 31,888 - - 8,900 - - 34
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 37,888 - - 8,900 - - 34
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 37,888 - - 8,900 - - 34
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 37,888 - - 8,900 - - 34
22 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 37,888 - - 8,900 - - 34
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 38,888 - - 8,900 - - 34
24 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 38,888 - - 8,900 - - 34
25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 38,888 - - 8,900 - - 34
26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 38,888 - - 8,900 - - 34
27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 38,888 - - 8,900 - - 34
02 ม.ค. 66 - 06 ม.ค. 66 38,888 - - 8,900 - - 34
03 ม.ค. 66 - 07 ม.ค. 66 38,888 - - 8,900 - - 34
04 ม.ค. 66 - 08 ม.ค. 66 38,888 - - 8,900 - - 34
05 ม.ค. 66 - 09 ม.ค. 66 38,888 - - 8,900 - - 34
06 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 37,888 - - 8,900 - - 34
07 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 37,888 - - 8,900 - - 34
08 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66 37,888 - - 8,900 - - 34
09 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66 37,888 - - 8,900 - - 34
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 37,888 - - 8,900 - - 34
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 29,888 - - 8,900 - - 34
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 30,888 - - 8,900 - - 34
25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
28 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
29 ม.ค. 66 - 02 ก.พ. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
30 ม.ค. 66 - 03 ก.พ. 66 31,888 - - 8,900 - - 34
31 ม.ค. 66 - 04 ก.พ. 66 31,888 - - 8,900 - - 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน