ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน


ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีปดินแดนในฝันของนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบอลลูนชมความงามคัปปาโดเกีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมความงดงามแผ่นดิน 2 ทวีปสุเหร่าสีน้ำเงินฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์
39,900 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • วันที่

  2

  เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy – เมืองทรอย – Trojan Horse
 • วันที่

  3

  เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคา
 • วันที่

  4

  เมืองปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า
 • วันที่

  5

  เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินเมืองไคมักลี-ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 • วันที่

  6

  เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองอังการา
 • วันที่

  7

  เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 • วันที่

  8

  เมืองอิสตันบลู -สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
 • วันที่

  9

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 39,900 - 39,900 12,500 19,950 39,900 15
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 42,900 - 42,900 12,500 21,450 42,900 15

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน