ทัวร์พม่า พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(PG)

ทัวร์พม่า พุกาม มิงกุน 4วัน 3คืน บิน(PG)


มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
15,999 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า-เมืองพุกาม-ชมวิวพระอาทิตย์ตก-ทะเลเจดีย์
 • วันที่

  2

  เมืองพุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอานันดา-วัดมนุหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารธรรมมายันจี
 • วันที่

  3

  พุกาม-เมืองอมรปุระ-สะพานไม้อูเบง-มัณฑะเลย์-เมืองมินกุน-ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมินกุน-เจดีย์ชินพิวเม
 • วันที่

  4

  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอ-วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอร์-สนามบินมัณฑะเลย์-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
29 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 25
30 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 25
05 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 25
06 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 25
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 25
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 15,999 15,999 15,999 3,000 3,900 10,999 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard  มีค่าธรรมเนียม 3%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน