แพคเกจฮอกไกโด ซัปโปโร (ญี่ปุ่น) อิสระ 5 วัน 3 คืน (รวมภาษีทุกแห่ง) hokkaido japan sapporo

รหัสทัวร์ : PKG_0019
ประเภทแพคเกจ : รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : ญี่ปุ่น

 •  New Normal !! เที่ยวแบบสบายใจ 2 ท่านเดินทางได้เลย
เที่ยวกับแพคเกจทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร สุดพิเศษวันนี้ เดินทางอิสระ ให้คุณเลือกพัก เลือกสายการบิน เดินทางได้เลยตามสไตล์คุณ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง แล้ว + ตั๋วรถไฟ Sapporo-Furano Area Pass 4 วัน

เริ่มต้น
47,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways


 ไฮไลท์

 • ราคาเริ่มเพียง 47,900 บาท รวมทุกอย่างแล้ว (5 วัน 3 คืน)
 • ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาท รวมทุกอย่างแล้ว (6 วัน 4 คืน)
 • 2 ท่านขึ้นไป เดินทางได้เลย เที่ยวแบบสบายใจ
 • เริ่ม 1 ธันวาคม 2565 - 25 มีนาคม 2566  ยกเว้นเทศกาลต่างๆ (โปรดสอบถาม)
 • Free! ตั๋วรถไฟ Sapporo-Furano Area Pass 4 วัน
 • เลือกวันเดินทางเองได้ทุกวันไม่ต้องรอกรุ๊ปทัวร์
 • สามารถ Mix Route สลับเมืองที่ต้องการลงได้
 • โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง  เดินถึง MRT
 • ไม่มีบังคับเก็บค่าทิปไกด์
 • ไม่พาเข้าร้านรัฐบาล จนไม่มีเวลาเที่ยว 
 • บริการอย่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • เลือกซื้อทัวร์เสริมเป็นวันๆได้ 
 • นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีสายการบิน และ โรงแรมเมืองอื่นๆ  ให้เลือกกว่า หลายร้อยโรงแรม ตั้งแต่ระดับ Guesthouse ถึง ระดับ 5 ดาว สอบถามโรงแรม และ สายการบินอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก List ได้ค่ะ   
 • ทุกอย่างจบทีนี่ ไม่ต้องหาอะไรให้ปวดหัว  ด้วย Slogan One Stop Service  เพียงซื้อแพคเกจ One Stop Service กับเราซิค๊ะ ^^ 
Sapporo-Furano-Area-Pass

การใช้งาน

1. สามารถใช้รถไฟของ JR และ Local Train และ limited express ได้ ไม่จำกัดเที่ยว
2. พาสมีอายุการใช้งาน 4 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว แต่จำเป็นต้องใช้งานแบบต่อเนื่องตลอด 4 วันเท่านั้น ไม่สามารถเว้นวันใช้งานได้ ทั้งนี้ การนับจำนวนวัน จะเป็นการตัดรอบเที่ยงคืน ไม่ได้นับจำนวนชั่วโมงการใช้งานแต่อย่างใด
3. พาสนี้สำหรับนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศญีปุ่นเท่านั้น
4. พาสนี้สามารถใช้รถไฟของ JR ที่เป็นตู้ Non-Reserve Seat ในขบวน Limited express ขบวน Rapid และขบวนธรรมดา ตามเส้นทางที่กำหนด

ข้อควรระวัง
* พาสนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ JR Hokkaido Bus รถราง (Streetcar) และรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานที่จำหน่าย และแลกเปลี่ยนพาส (Exchange)
* สถานที่จำหน่าย และจุดแลกพาสในประเทศญีปุ่น ท่านสามารถซื้อกับบริษัทฯที่เมืองไทย  และนำพาสไปแลกได้ใน 3 สถานี้ ดังนี้ สถานีซัปโปโร (JR Sapporo Sta.) สถานีสนามบินนิวชิโตเสะ (JR New Chitose Airport Sta.) และสถานีอาซาฮิกาวะ (JR Asahikawa Sta.)

 แพลนการเดินทาง

 • วันที่

  1

  เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ - เดินทางด้วยตัวเองอิสระ โดยสายการบินไทย (TG)
 • วันที่

  2

  เช้า - เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) - อิสระตามอัธยาศัย (แลกตั๋วรถไฟที่สถานีสนามบินนิวชิโตเสะ (JR New Chitose Airport Sta.) - เดิน่ทางท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย - เข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • วันที่

  3

  เช้า - รับประทานอาหารเช้า - เดินทางท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
 • วันที่

  4

  เช้า - รับประทานอาหารเช้า - เดินทางท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย
 • วันที่

  5

  เช้า - รับประทานอาหารเช้า - กรณีไม่ได้พักต่อ - เดินทางกลับสนามบินชิโตเสะ - เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภุมิ

 เที่ยวบินมีให้เลือกดังนี้

เที่ยวบิน : TG670 (การบินไทย)
เส้นทาง : Bangkok - Sapporo
เวลา : 23.55 - 08.20

เที่ยวบิน : TG671 (การบินไทย)
เส้นทาง : Sapporo - Bangkok
เวลา : 10.00 - 15.50


 อัตราค่าบริการ

รายการ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2-11ปี) ราคาพักเดี่ยว ราคาพักเพิ่ม/คืน รวมอาหารเช้า รวมภาษีทุกแห่ง สถานะ
Quintessa Hotel Sapporo Susukino 3 ดาว 47,900 47,900 - 3,000
Quintessa Hotel Sapporo Susukino 3 ดาว 48,900 48,900 - 3,900
Sapporo Tokyu REI Hotel 3 ดาว 48,900 48,900 - 3,500
Sapporo Tokyu REI Hotel 3 ดาว 51,900 51,900 - 5,500
Keihan Sapporo 4 ดาว 49,900 49,900 - 4,300
Keihan Sapporo 4 ดาว 51,900 51,900 - 5,900

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ซัปโปโร โดยสายการบินไทย (TG)
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • น้ำหนักกระเป๋า  20  ก.ก. 
 • โรงแรมที่พัก 3  คืน - อยู่ต่อเพิ่มคืนได้
 • อาหารเช้า ณ โรงแรม (เฉพาะราคารวม)  
 • ตั๋วรถไฟ Sapporo-Furano Area Pass 4 วัน
Sapporo-Furano-Area-Pass
การใช้งาน

1. สามารถใช้รถไฟของ JR และ Local Train และ limited express ได้ ไม่จำกัดเที่ยว
2. พาสมีอายุการใช้งาน 4 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว แต่จำเป็นต้องใช้งานแบบต่อเนื่องตลอด 4 วันเท่านั้น ไม่สามารถเว้นวันใช้งานได้ ทั้งนี้ การนับจำนวนวัน จะเป็นการตัดรอบเที่ยงคืน ไม่ได้นับจำนวนชั่วโมงการใช้งานแต่อย่างใด
3. พาสนี้สำหรับนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้น ที่อาศัยอยู่ในประเทศญีปุ่นเท่านั้น
4. พาสนี้สามารถใช้รถไฟของ JR ที่เป็นตู้ Non-Reserve Seat ในขบวน Limited express ขบวน Rapid และขบวนธรรมดา ตามเส้นทางที่กำหนด

ข้อควรระวัง
* พาสนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ JR Hokkaido Bus รถราง (Streetcar) และรถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานที่จำหน่าย และแลกเปลี่ยนพาส (Exchange)
* สถานที่จำหน่าย และจุดแลกพาสในประเทศญีปุ่น ท่านสามารถซื้อกับบริษัทฯที่เมืองไทย  และนำพาสไปแลกได้ใน 3 สถานี้ ดังนี้ สถานีซัปโปโร (JR Sapporo Sta.) สถานีสนามบินนิวชิโตเสะ (JR New Chitose Airport Sta.) และสถานีอาซาฮิกาวะ (JR Asahikawa Sta.)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือรายการ

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


เงื่อนไข

หมายเหตุ
 • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป  หากเดินทาง 1 ท่าน มีค่าพักเดี่ยว (กรุณาสอบถาม) 
 • ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend และ เทศกาลต่างๆ โปรดสอบถาม
 • นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีสายการบินอื่นๆ และ โรงแรมอื่นๆให้เลือกกว่า หลายร้อย โรงแรม ตั้งแต่ระดับ Guesthouse ถึง ระดับ 5 ดาว สามารถสอบถามโรงแรม และ สายการบินอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก List ได้ค่ะ  
 • โรงแรมทุกโรงแรม จะอยู่ใจกลางเมือง ใกล้รถไฟใต้ดิน เดินไม่เกิน 5-10 นาที และ  ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง  สะดวกสบายกับการเดินทาง

การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ
 • รา คาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ long weekend  งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาพิเศษนี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  กรณีเดินทาง 1 ท่าน  มีค่าพักเดี่ยวสำหรับโรงแรมและตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งและห้องพักจำนวนจำกัด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม
 • ราคา ตั๋วเครื่องบิน และ ราคาห้องพัก เป็นราคาต่ำสุดของสายการบินและโรงแรม  ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของที่นั่งและห้องพักในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู๋ตลอดเวลา  โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ
 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การยกเลิก

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน
 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้

 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน