แพคเกจโซล (เกาหลีใต้) อิสระ 5 วัน 3 คืน ( พร้อมรับส่งสนามบิน) seoul south korea

รหัสทัวร์ : PKG_0133
ประเภทแพคเกจ : รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : เกาหลี

แพคเกจท่องเที่ยวเกาหลีใต้ โซล เดินทางอิสระ ให้คุณเลือกพัก เลือกสายการบิน เดินทางได้เลยตามสไตล์คุณ รวมตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว พร้อมรถรับส่งไป-กลับ สนามบิน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมเป็นวันๆได้ สะดวกสบายมากๆ

เริ่มต้น
29,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Asiana Airlines

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

 ไฮไลท์

  • 1 ท่านขึ้นไป เดินทางได้เลย เที่ยวแบบสบายใจ ไม่ต้องรอกรุ๊ป
  • เที่ยวด้วยตัวเเอง เดินทางเองง่ายๆ  
  • เลือกวันเดินทางเองได้อิสระ
  • สามารถ Mix Route สลับเมืองที่ต้องการลงได้ (สำหรับตั๋วเครื่องบิน)
  • โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง  เดินถึง MRT ไม่เกิน 5 นาที
  • ไม่บังคับเก็บค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจ
  • ไม่พาลงร้านช้อปปิ้ง จนเสียเวลาเที่ยว
  • บริการอย่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
  • เลือกซื้อทัวร์เสริมเป็นวันๆได้  (อิสระเที่ยว ชิลล์ๆ ไม่เร่งรีบ) - ราคาอยู่ด้านล่างโปรแกรม
  • ทุกอย่างจบทีนี่ ไม่ต้องหาอะไรให้ปวดหัว  ด้วย Slogan One Stop Service  เพียงซื้อแพคเกจ กับเราซิค๊ะ

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบิน Asiana Airlines (OZ) บินตรง 
☑️ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
☑️ น้ำหนักกระเป๋า  20  ก.ก. 
☑️ โรงแรมที่พัก 3  คืน - อยู่ต่อได้
☑️ อาหารเช้า ณ โรงแรม - เฉพาะราคาที่รวมอาหารเช้า
☑️ รวม ! รถรับส่งไป-กลับ ระหว่างสนามบิน โรงแรม สนามบิน - สะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ - Join Seat in Coach

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก นอกเหนือรายการ ฯลฯ

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ