สวีเดน แพคเกจทัวร์ อิสระ 5 วัน 3 คืน (รวมตั๋วเครื่องบิน , วีซ่า ) สต๊อกโฮม sweden stockholm - อยู่ต่อได้

รหัสทัวร์ : PKG_0127
ประเภทแพคเกจ : รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : สวีเดน

แพคเกจทัวร์สวีเดน เดินทางอิสระ ให้คุณเลือกพัก เลือกสายการบิน เดินทางได้เลยตามสไตล์คุณ รวมตั๋วเครื่องบิน และ วีซ่า ภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว พร้อมรถรับส่งไป-กลับ สนามบิน หรือ เลือกซื้อบัตรรถไฟเที่ยวทั่วประเทศ เพียงบัตรเดียว สะดวกสบายมากๆ

เริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirate, Qatar, Etihad

มั่นใจในคุณภาพ  ใส่ใจในการบริการ คืองานของเรา
1.

image

 ไฮไลท์

 • 1 ท่านขึ้นไป เดินทางได้เลย เที่ยวแบบสบายใจ ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • เลือกวันเดินทางเองได้อิสระ
 • สามารถ Mix Route สลับเมืองที่ต้องการลงได้ (สำหรับตั๋วเครื่องบิน)
 • โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง  เดินถึง MRT - อยู่ต่อได้
 • บริการอย่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
 • เลือกซื้อทัวร์เสริมเป็นวันๆได้ หรือ ตั๋วรถไฟ Eurail Sweden Pass ซึ่งครอบคลุมการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศสวีเดน
 • ประเภทวีซ่าที่ทางเราให้บริการ
 •   - วีซ่าท่องเที่ยว
 •   - วีซ่าธุรกิจ
 •   - วีซ่าเยี่ยมญาติ
 • แถมฟรี ประกันการเดินทาง ไม่เกิน 10 วัน  วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ลางานวันเดียว เพื่อแสดงตัวและแสกนลายนิ้วมือ
 • สะดวก สบายด้วยบริการตรวจสอบเอกสารความถูกต้องเบื้องต้นและกรอกข้อมูลวีซ่า  ก่อนท่านยื่นขอวีซ่า
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการใช้บริการ   
 • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก โดยทีมงานมืออาชีพ
 • เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารให้สำหรับลูกค้านำไปโชว์ในวันแสดงตัวที่ศูนย์รับยื่นหรือสถานทูต
 • นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีสายการบิน และ โรงแรมเมืองอื่นๆ  ให้เลือกกว่า หลายร้อยโรงแรม ตั้งแต่ระดับ Guesthouse ถึง ระดับ 5 ดาว สอบถามโรงแรม แลสายการบินอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก List ได้ค่ะ
 • ทุกอย่างจบทีนี่ ไม่ต้องหาอะไรให้ปวดหัว  ด้วย Slogan One Stop Service  เพียงซื้อแพคเกจ กับเราซิค๊ะ ^^

อัตราค่าบริการนี้รวม

☑️ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบิน Emirate Airlines / Etihad Airways / Qatar Airways หรือ สายอื่นๆ
☑️ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง
☑️ น้ำหนักกระเป๋า  25  ก.ก. 
☑️ โรงแรมที่พัก 3  คืน - อยู่ต่อได้
☑️ อาหารเช้า ณ โรงแรม
☑️ รวม ! รถรับส่งไป-กลับ ระหว่างสนามบิน โรงแรม สนามบิน - สะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ
☑️ รวม! ค่าบริการวีซ่า พร้อมบริการผู้ช่วย
☑️ ประกันการเดินทางสำหรับวีซ่า
☑️ ค่าแปลเอกสารสำหรับทำวีซ่า

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าตั๋วรถไฟยุโรป (กรุณาสอบถาม) บริษัทมีราคาพิเศษ!
❌ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก นอกเหนือรายการ ฯลฯ

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ