รับจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ประกันการเดินทาง แปลเอกสาร (ไม่เสี่ยง ชำระเงินหลังได้วีซ่าแล้ว)

รหัสทัวร์ : PKG_0123
ประเภทแพคเกจ : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : ยุโรป

#บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน #บริการรับทำวีซ่าราคาถูก #ทำประกันการเดินทาง #จองโรงแรมสำหรับวีซ่า #รับแปลเอกสาร . ✅ ไม่เสี่ยง ✅ ชำระเงินหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว

เริ่มต้น
300 บาท/ท่าน
สายการบิน Free

O N E - S T O P - S E R V I C E


#บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน
#บริการรับทำวีซ่าราคาถูก
#ทำประกันการเดินทาง
#จองโรงแรมสำหรับวีซ่า
#รับแปลเอกสาร 
.
ไม่เสี่ยง
✅ ชำระเงินหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม

✅ ค่าออกตั๋วเครื่องบิน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

❌ ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ