ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิด้วยเครื่องบิน Mt. Fuji Chartered Flight Private or Shared Tour Tokyo โตเกียว ญี่ปุ่น Japan

รหัสทัวร์ : PKG_0106
ประเภทแพคเกจ : รวมตั๋วเครื่องบิน
ประเทศ : ญี่ปุ่น

Mt. Fuji Chartered Flight Private or Shared Tour ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิด้วยเครื่องบิน

เริ่มต้น
11,900 บาท/ท่าน

ราคา ต่อ ท่าน  ( Price / Person )
ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ด้วยเครื่องบิน (Shared Flight) + รถรับส่งโรงแรม
- Adult  11,900 Baht 

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ด้วยเครื่องบิน (แบบส่วนตัว) ไม่รวมรับส่ง
- Adult  45,900 Baht ( ต่อ 5 ท่าน) กลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน (เหมาลำ)

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ด้วยเครื่องบิน (แบบส่วนตัว) + รถรับส่งโรงแรม
- Adult  59,900 Baht ( ต่อ 5 ท่าน) กลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน (เหมาลำ)
   
- ไม่สามารถยกเลิกได้ 
- แสดงเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มา 
- ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที
- ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนกลาง / ภาษาญี่ปุ่น
- เข้าร่วมกับกลุ่มอื่นหรือกลุ่มส่วนตัว
- รับจากโรงแรม

จุดเด่น  :
@ Explore the vast region of Honshu and its impressive natural landscapes on a private chartered flight
@ Fly past the majestic Tanzawa mountain range, Mt. Fuji, and its surrounding rural countryside
@ Experience private aircraft like never before in a state-of-the-art Quest Kodiak 100 aircraft
@ Brave the clouds with safety briefing and security check will be provided before takeoff

สิ่งที่คุณจะได้พบ
Witness panoramic views of the magnificent Tanzawa mountain range and the surrounding landscape of Mt. Fuji on board a chartered flight over the vast region. Fly past varying degrees of beautiful scenery: flourishing lush foliage, gorgeous rural countryside, and from a distance, the towering sights of Japanese skyscrapers of Yokohama Minato Mirai, Tokyo Tower, and Shinjuku. Enjoy larger-than-life landscapes as you make close encounters with Mt. Fuji as well as the unending heavy seas of Sagami Bay. Treat yourself and embarking on an aerial journey in a superior Quest Kodiak 100 aircraft, complete with a safety briefing and security check for limitless possibilities up in the air before taking off at Honda Airport.

1. Fall in love with the scenic landscapes surrounding Mt. Fuji, from the Tanzawa mountains to the Sugami Bay
2. Cozy up in the elegant interiors of the first-class model of the famous Quest Kodiak 100 aircraft
3. See an amazing landscape of Mt. Fuji and beyond as you fly past the vast region of Honshu
4. Marvel at the breathtaking view of the vast cityscape of Tokyo
5. Don't miss out on witnessing this snow-capped mountain during your visit in Japan!

ข้อมูลการจอง
@ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันทันทีหลังจากทำการจอง ในกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล์

1

2

3

4

5

6

สอบถาม More Info :
- Tel. 085-393-5550, 02-716-5229
- Line ID : wetravelcenter1
- website : www.wetravelcenter.com 
QR-Code-wetravelcenter

 อัตราค่าบริการ

รายการ ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก (2-11ปี) ราคาพักเดี่ยว ราคาพักเพิ่ม/คืน รวมอาหารเช้า รวมภาษีทุกแห่ง สถานะ
ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ ด้วยเครื่องบิน (Shared Flight) + รถรับส่งโรงแรม 11,900 - - - - -

วิธีการจองแพคเกจทัวร์

@ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
@ บริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ หรือ ทั้งหมด
@ ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล
@ ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน บริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ 

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 028-2-68791-7
บัญชีออมทรัพย์ วีรยา วรรณิสสร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 043-2-74802-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต
ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard
2
3. Internet Banking/ Mobile Banking/ ATM
1

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
    

1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ

2. ส่ง Line / Facebook แจ้งการชำระเงิน
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน
- ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
- จำนวนเงินที่ชำระ


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน