คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Amazing Goldcoast Promotion!! แพคเกจ โกสโคสต์ (ออสเตรเลีย) อิสระ 5 วัน 3 คืน - พักโรงแรม Grand Chancellor Surfers Paradise 4* สายการบินไทย (TG) - บินตรง ราคาเริ่มที่ 40,900 บาท


กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

สถานที่
ออสเตรเลีย

ราคาเริ่มต้น
40,900 บาท

 

AMAZING GOLDCOAST
แพ็คเกจ  โกลโคสต์ โปรโมชั่น 5 วัน 3 คืน


เที่ยวง่าย เที่ยวเอง เที่ยวอิสระ ไม่ง้อทัวร์โดยสายการบินไทย (TG)


พัก   Grand Chancellor Surfers Paradise  ระดับ 3 ดาว


Free and Easy Package  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางอิสระ
ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกเดินทางได้ทุกช่วงเวลา  ขอเพียงมีตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
สะดวกสบาย ไม่จำเป็นต้องรอกรุ๊ป   สามารถกำหนดวันเดินทางได้ด้วยตัวเอง และ
เพิ่มจำนวนวันได้เท่าที่ต้องการ  

เริ่มต้น  40,900 บาท / ท่าน  *รวมภาษีสนามบินทุกแห่งแล้ว *

 
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2562
ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend และ เทศกาลต่างๆ โปรดสอบถาม

image

Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1แพคเกจทัวร์รวม :-
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บริสเบน (ออสเตรเลีย) โดยสายการบินไทย (TG)
 • น้ำหนักกระเป๋า  30  ก.ก.
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมที่พัก  3  คืน  Grand Chancellor Surfers Paradise Gold Coast  4  ดาว หรือ เทียบเท่า
 • อาหารเช้า ณ โรงแรม
 • ค่ารถรับส่งไป-กลับ ระหว่าง สนามบินบริสเบน - โรงแรม ใน Gold Coast  - สนามบินบริสเบน
 • (เดินทางโดยรถโค้ช จากสนามบิน  ถึง โรงแรมใน Gold Coast ประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาที)
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย   ยื่นปกติ  10-14  วันทำการ


แพคเกจทัวร์ไม่รวม :-

 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ


ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม :-

หมายเหตุ :-

 • เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน ขึ้นไป  หากเดินทาง 1 ท่าน มีค่าพักเดี่ยว (กรุณาสอบถาม)
 • ยกเว้นเทศกาลและวันหยุด Long Weekend และ เทศกาลต่างๆ โปรดสอบถาม
 • นอก จากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีโรงแรมอื่นๆให้เลือกกว่า หลายร้อย โรงแรม ตั้งแต่ระดับ Guesthouse ถึง ระดับ 5 ดาว สามารถสอบถามโรงแรมอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจาก List ได้ค่ะ  

===============================================================================

เที่ยวบินมีให้เลือกดังนี้ :-

TG 473   Bangkok -  Brisbane       23.59 - 12.05+1
TG 474   Brisbane -  Bangkok      14.00 - 20.10       

===============================================================================

ทำเลที่ตั้งโรงแรม :-

Hotel Grand Chancellor อยู่ห่างจาก Surfers Paradise Beach เพียง 150 เมตร  ห้องพักทั้งหมดมีระเบียงส่วนตัวพร้อมวิวมหาสมุทรหรือวิวเมืองอันสวยงาม.

Hotel Grand Chancellor Surfers Paradise อยู่ห่างจากร้านค้า ร้านอาหาร และบาร์ต่าง ๆ ในบริเวณ Cavill Avenue โดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที และห่างจาก Gold Coast Airport 30 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์

ห้องพักทั้งหมดมีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน โทรทัศน์ระบบช่องสัญญาณดาวเทียม และอุปกรณ์ชงชาและกาแฟ ห้องพักบางห้องมีอ่างสปา 

ห้องอาหาร Hanlan ให้บริการบุฟเฟต์อาหารเช้าและเมนูอาหารค่ำตามสั่งต่าง ๆ รวมทั้งอาหารทะเล อีกทั้งยังมีบริการไวน์ท้องถิ่นนานาชนิด

===============================================================================

icon blue H s  Grand Chancellor Surfers Paradise  -  ราคาไม่รวมอาหารเช้า   4*  

»  ราคาแพคเกจเริ่มต้น                               ผู้ใหญ่       ท่านละ        40,900 บาท

»  ภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมัน      ผู้ใหญ่       ท่านละ        0.00    บาท (โดยประมาณ)

»  ราคาแพคเกจทัวร์รวมภาษี                      ผู้ใหญ่      ท่านละ        40,900 บาท

»  อยู่ต่อ เพิ่ม   ท่านละ   1,700  บาท ต่อ คน ต่อ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) »

(หมายเหตุ : ภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันออกตั๋ว)

===============================================================================

icon blue H s   Grand Chancellor Surfers Paradise   - ราคารวมอาหารเช้า   4*  

»  ราคาแพคเกจเริ่มต้น                               ผู้ใหญ่       ท่านละ        41,900 บาท

»  ภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมัน      ผู้ใหญ่       ท่านละ        0.00  บาท (โดยประมาณ)

»  ราคาแพคเกจทัวร์รวมภาษี                      ผู้ใหญ่      ท่านละ        41,900 บาท

»  อยู่ต่อ เพิ่ม   ท่านละ   2,000  บาท ต่อ คน ต่อ คืน (รวมอาหารเช้า) »

(หมายเหตุ : ภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันออกตั๋ว)

===============================================================================

 โปรแกรมการเดินทางอิสระ :-

วันแรก     กรุงเทพ -  บริสเบน   (ออสเตรเลีย)

 • เดินทางสู่ บริสเบน  โดยสายการบินไทย (TG) - บินตรง


วันที่สอง  บริสเบน -  Gold Coast - อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม

 • เดินทางถึงสนามบิน  บริสเบน     พบเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์จุดนัดพบ 
 • ประตูทางออก    จากนั้น รถรับท่านที่สนามบิน เพื่อ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Gold Coast  อิสระตามอัธยาศัย
 •  อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม   Optional Tour Brisbane - Gold Coastวันที่สาม   Gold Coast -  อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม


 

วันที่สี่   Gold Coast -  อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม


 

 วันที่ห้า    Gold Coast - บริสเบน
  - อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม - กรุงเทพฯ
 • อิสระตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม Optional Tour  Brisbane - Gold Coast
 • สมควรแก่เวลา  รับท่านที่โรงแรม Gold Coast เพื่อ นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  บริสเบน
 • เดินทางสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทย (TG) - บินตรง

 

ราคาแพคเกจนี้รวม


 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บริสเบน (ออสเตรเลีย) โดยสายการบินไทย (TG) - V Class
 • น้ำหนักกระเป๋า  30  ก.ก.
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมที่พัก  3  คืน  Grand Chancellor Surfers Paradise Gold Coast  4  ดาว หรือ เทียบเท่า
 • อาหารเช้า ณ โรงแรม
 • ค่ารถรับส่งไป-กลับ ระหว่าง สนามบินบริสเบน - โรงแรม ใน Gold Coast  - สนามบินบริสเบน
 • (เดินทางโดยรถโค้ช จากสนามบิน  ถึง โรงแรมใน Gold Coast ประมาณ  1 ชั่วโมง 15 นาที)
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย   ยื่นปกติ  10-14  วันทำการ

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 • ค่าทิปพนักงาน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (ต้องโชว์ตัว) 
เพื่อสแกนลายนิ้วมือ  เริ่ม 3 พ.ค.59

        เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
 • สำเนาบัตรประชาชน และ/หรือสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
  • กรณีลูกจ้าง - จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปีที่เริ่มเข้าทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ถึงสถานฑูต
  • กรณีเจ้าของกิจการ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
  • จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) (กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำงาน
 • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
  • กรณีลูกจ้าง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน (ตัวจริง) Update ปัจจุบันไม่เกิน 1 เดือน)  หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
 • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส  
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 • ประกันสุขภาพ (สำหรับผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป)
 • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม
 • หนังสือ ยินยอมจากบิดา และ มารดา (ในกรณีที่บิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมายไม่ได้เดินทางไปด้วย หรือ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเดินทาง (ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ) (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เบอร์โทรศัพท์บ้านและมือถือ ของผู้เดินทาง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30–16.00น. 15:30-17:00 น.
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร


การเดินทาง การเข้าพัก และการบริการ
 • ราคาแพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาลวันหยุดนักขัตฤกษ์ long weekend  งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาพิเศษนี้เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป  กรณีเดินทาง 1 ท่าน  มีค่าพักเดี่ยวสำหรับโรงแรมและตั๋วเครื่องบินที่สูงขึ้น  กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งและห้องพักจำนวนจำกัด  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโรงแรมเป็นระดับเดียวกัน กรณีที่โรงแรมที่ท่านเลือกเต็ม
 • ราคา ตั๋วเครื่องบิน และ ราคาห้องพัก เป็นราคาต่ำสุดของสายการบินและโรงแรม  ซึ่งราคาและจำนวนคงเหลือของที่นั่งและห้องพักในแต่ละวันมีจำนวนจำกัด และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู๋ตลอดเวลา  โดยจะแจ้งราคา update ให้ทราบเมื่อมีการสอบถามเข้ามา
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • โปรดสำรองที่นั่ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
  • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
  • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
  การยกเลิกและการขอคืนเงิน
  • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
  • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
  ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ Amazing Goldcoast Promotion!! แพคเกจ โกสโคสต์ (ออสเตรเลีย) อิสระ 5 วัน 3 คืน - พักโรงแรม Grand Chancellor Surfers Paradise 4* สายการบินไทย (TG) - บินตรง ราคาเริ่มที่ 40,900 บาท