คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Optional Tour Phnom Penh พนมเปญ กัมพูชา ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม พนมเปญ กัมพูชา


กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย.58 - 31 มี.ค.59

สถานที่
กัมพูชา - นครวัด

ราคาเริ่มต้น
1,700 บาท


Optional Tour + Live Ticketsทัวร์เลือกซื้อพนมเปญ (กัมพูชา) 
   WTCG 01 :  Fullday City tour Phnom Penh + รถรับส่ง
                       โรงแรมในเมือง + English Speaking Guide  

                     
รอบเวลา  08.00 - 16.00 น.


         ผู้ใหญ่ ท่านละ     2,900 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  2,900 บาท  

The Tour :  Your full day city tour will include entrance to the Royal Palace compound where the Royal Family still reside today and to the Silver Pagoda, with its flooring made up of silver tiles. Continue to the National Museum, a pleasant building in Khmer traditional style, which houses sculptures and other artefacts. Before lunch visit the Art Deco Psar Thmei or central market. In the afternoon you will visit the Tuol Sleng Museum of Genocide housed in the notorious S-21 detention centre itself. Take a journey into the peaceful countryside at the city limits to the equally chilling Choeung Ek memorial, on the site of one of several 'killing fields' to be found around the whole country. Returning to the city centre take in a visit to Wat Phnom on the only hill in an otherwise flat landscape. After a riverside promenade you will be taken to your hotel.

 
    WTCG 02 :  Halfday City tour - Khmer Rouge + รถรับส่ง
                        โรงแรมในเมือง + English Speaking Guide 
                       
รอบเวลา  08.00 - 11.00 น.
 

  ผู้ใหญ่ ท่านละ  2,100 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ 2,100  บาท

The Tour :  From 1975 until 1979 in the wake of the American withdrawal from Indochina, the notorious Khmer Rouge terrorised the Cambodian state. Inhabitants of Phnom Penh were sent to the countryside leaving the city deserted, but for a few cadres and their victims. Visit the Tuol Sleng Museum of Genocide, a former school that became the dreaded S22 detention centre. This is followed by a journey out of the city centre to the eerily peaceful and bucolic Choeung Ek, the site of a 'killing field' where internees of S22 were murdered and buried in mass graves. The memorial stupa comprises the bones of the departed. Return to Phnom Penh for a panoramic tour before returning to your hotel

 

 
      WTCG03 :  Halfday City Tour - Royal Phnom Penh +
                   
รถรับส่งโรงแรมในเมือง + English Speaking Guide +
                   
รอบเวลา  08.00 - 11.00 น.
 

ผู้ใหญ่ ท่านละ  2,100 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,100  บาท

The Tour :  Your local guide and transport will collect you from your hotel for this half day tour of royal Phnom Penh. The tour commences with a visit to the Royal Palace (still used by Cambodian royals) and Silver Pagoda, whose flooring is made up of silver tiles. Continue to the National Museum, a pleasant building in Khmer traditional style, which houses many sculptures from the glorious Angkor empire. City orientation includes views of Wat Phnom, raised on the only hill in town, and the meeting point of the Mekong, Bassac and Tonle Sap rivers. There should be time for a visit to the Psar Thmei, the distinctive Art Deco central market building before returning to your hotel


 
      WTCG04 :  Mekong Sunset +  รถรับส่งโรงแรมในเมือง
                         (Tuk Tuk)  + English Speaking Guide    
        
                        รอบเวลา  14.00 - 19.00 น.
 

 ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,800 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  1,550  บาท

The Tour :  On local moto-remork (Cambodia tuk tuk), you will explore local Cambodian life on a sunset island visit and boat cruise. Head out of town on the Japanese Friendship Bridge which was blown up during fighting in 1975 and reconstructed in 1993. Catch a vehicle ferry across the Mekong River to Mekong Island, famous for silk weaving, agriculture and aquaculture. See the silk weavers at work in the village. Explore a Buddhist temple and experience the simple lifestyle of the local people. See rice fields, morning glory and fruits. Enjoy local snacks and wander around the small product market. Visit the Vietnamese village and see the fishing boats, floating fish farms and Catholic Church. Enjoy sunset from the water at the junction of the Tonle Bassac, Tonle Sap, and the Mekong Rivers. See the architecture of Cambodia such as Wat Ounalom, the Royal Palace, and the Silver Pagoda.


 
      WTCG05 :  Phnom Penh's Past +  รถรับส่งโรงแรมในเมือง
                        (Tuk Tuk)  + English Speaking Guide
                       
รอบเวลา  08.00 - 12.00 น.
 

ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,700 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  1,500  บาท
  

The Tour : The day starts by learning about the tragic and fascinating recent history of Cambodia. See the location where journalists camped out in 1975 on the eve of the Khmer Rouge takeover, and the ghostly building that has been left burnt-out and bullet-holed as it stood after the war. Confront Cambodia's tragic past, on a guided tour of the Tuol Sleng Genocide Museum, a former school which served as a Khmer Rouge torture centre. Then head out of the city to the Choueng Ek Memorial, where a pagoda made up of some 8,000 human skulls marks the site of the infamous Killing Fields. Finish by sampling some interesting Khmer snacks and exploring how this recent history and politics continue to affect the lives of average Cambodians.


 
     WTCG06 :   Phnom Penh Discovery 1 วัน  + 
                     
รถรับส่งโรงแรมในเมือง
+ English Speaking Guide +
                      อาหารกลางวัน       
รอบเวลา  08.30 - 17.30 น.
 

 ผู้ใหญ่ ท่านละ  2,850 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,100  บาท

The Tour :  Explore Phnom Penh, a chaotic, energetic and fascinating city. Graceful tree-lined boulevards and riverfront promenades are reminders of bygone eras; today they teem with activity. Motorcycles weave in and out of traffic, vendors hawk their wares, and drivers call for business. Take a cyclo tour of the impressive French Khmer colonial buildings of Phnom Penh. Spot monkeys, have your fortune told and perhaps feed Sambo the elephant at Wat Phnom. Explore Central Market located in a distinctive domed Art Deco building. Hear about Cambodia's connection with France and Vietnam at the Independence Monument, and the Cambodia/Vietnam friendship monument. Enjoy traditional Khmer delicacies for lunch at a not for profit organization set up to assist Cambodia's street children before heading out to explore again. Shop at the sprawling Russian Market, a labyrinth of stalls selling everything from CDs and DVDs to silks, crafts, jewelry

 
Call Center : 085-393-5550 , 02-716-5229 
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com


line
LINE addfriends small


book now button 1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 บัตรเข้าชม

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ Optional Tour Phnom Penh พนมเปญ กัมพูชา ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม พนมเปญ กัมพูชา