คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Optional Tour Vietnam ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม เวียดนาม


กำหนดการเดินทาง
01 มิ.ย.58 - 31 มี.ค.59

สถานที่
เวียดนาม

ราคาเริ่มต้น
1,200 บาท


Optional Tour + Live Tickets

ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติมเวียดนาม


 
    WTCG 01 : Citadels Karsts And Cycle Hanoi 1 Day +
                   รถโค้ชรับส่ง โรงแรมในเมือง + English Speaking
                   Guide + อาหารกลางวัน 
   เวลา  08.00 - 17.00 น.

   ผู้ใหญ่ ท่านละ     2,900 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  (ไม่อนุญาตเด็กต่ำกว่า 12 ปี)
 

Visit :
Journey to the province of Ninh Binh, approximately two hours drive from Hanoi. The first destination is Hoa Lu, location of the capital of Vietnam during the Dinh Dynasty (968-980) and early Le Dynasty (980-1009). The ancient citadel once covered 300 hectares of land, however the passage of time has left few remains. On arrival visit the Dinh & Le Temple, restored in the 17th century and believed to be built on the original foundations of the old palaces. Before lunch take a 12 kilometre cycle ride along secluded backroads. After lunch visit Tam Coc, often referred to as the dry Ha Long Bay due to the spectacular karsts rising up from the paddy and towering over the region. Here we board rowing boats for a two-hour journey through caves, passing local villages along the river system of the Red River Delta. The lush paddies and karsts make a stunning backdrop for the keen photographer. Return to Hanoi at the conclusion of the tour.

 
      WTCG 02 :  Halong Bay 1 วัน + รถรับส่งโรงแรมในเมือง +
                      English Speaking Guide  + อาหารกลางวัน
                     
รอบเวลา  08.00 - 20.00 น.
 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ  3,500 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ 3,500  บาท

Visit :  Depart for Ha Long Bay via the Hong Ngoc Humanity Centre, developed to provide support to local communities including the disabled. On arrival in Ha Long board a private boat for a cruise of the bay, famous for its scenic aspect of karsts jutting out of the sea. Ha Long Bay means "Descending Dragon" and legend has it that when the Vietnamese were fighting off foreign invaders, the gods sent a family of dragons to assist them. During the battle the dragons spat out jewels that would later become the islands scattered around the bay. The cruise visits a fishing village to learn more about the culture and customs of the local inhabitants. The next stop is at one of the numerous limestone caves in the area followed by a chance to stop and swim in the emerald waters providing the weather is warm enough. Also enjoy a seafood lunch on the boat, what a way to spend the day.
   
 

 
      WTCG 03 :  Village Discovery Hanoi 1 วัน +
                   
รถรับส่งโรงแรมในเมือง + English Speaking Guide +
                    อาหารกลางวัน          
รอบเวลา  08.30 - 17.30 น.
 

       ผู้ใหญ่ ท่านละ  2,100 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,100  บาท

Visit : The tour begins with a one-hour drive to Bat Trang ceramic village where there is a chance to visit the kilns and workshops. Continue to the community house of Dinh Bang. Traditionally all villages in Vietnam had a community house where all decisions regarding the village were made and was the core of Vietnamese culture. Not far from the communal house lives a family who make lacquerware. Our next stop is the Do Temple that honours the emperors of the Ly Dynasty. During their reign Vietnam experienced an era of prosperity and independence. The temple was originally built in 1030. At the small township of Tu Son we take a simple lunch of local dishes. Following lunch we visit Dong Ky wood carving village. The journey passes through a beautiful rural setting of rice paddies with plenty of photo opportunities. Explore the village and its crafts before returning to Hanoi.
   

 
      WTCG 04 :  Cu Chi Experience Ho Chi Minh Tour + 
                      รถรับส่งที่ Central Post Office + English Speaking
                      Guide    
         รอบเวลา  07.30 - 13.30 น.
 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,600 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  1,600  บาท

Visit : Leaving the hustle and bustle of Ho Chi Minh City behind journey into the countryside bound for the Cu Chi Tunnels. The tunnels were built by local fighters during the Indochina conflict as a base from which the Viet Cong could covertly operate from close to the Southern Vietnamese capital. Initial construction started in 1948 when the Viet Minh required somewhere to hide from French air attacks and by 1965, the complex was estimated to consist of 200 km of tunnels. It included, hospitals, schools, meeting rooms, kitchens and sleeping quarters. To protect against outside intruders booby traps were laid throughout the complex. Before arriving at the tunnel visit some local friends and get an insight into life in the area, past and present. The local guide will take you on a fascinating trip underground to learn more about the conditions the people lived in, the hardships they faced and the amazing ingenuity employed to make the tunnels habitable.

 
      WTCG 05 :   Cyclos and Markets Ho Chi Minh ครึ่งวัน
                   
รถรับส่งโรงแรม + English Speaking
                    Guide                     
รอบเวลา  08.00 - 12.30 น.
 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,200 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  1,200  บาท
           (ไม่อนุญาตเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี รวมทัวร์นี้ )

Visit :
The cyclo is a tricycle with a carriage at the front for the passenger to sit in and is the transport for this tour. Visit the War Remnants Museum displaying items related to the Vietnam War. Continue past the Reunification Palace, formerly the Presidential Palace and site of the official South Vietnamese surrender in 1975. Leaving the cyclos behind we walk to Notre Dame Cathedral and the General Post Office, fine examples of French colonial architecture. Taking up the cyclos again, ride to the Opera House and City Hall where scenes from the movie "The Quiet Amercian" were filmed. Not far from the Opera House we will find the Continental Hotel that Graham Greene, amongst other famous journalists and writers called home during their stays in Vietnam. Finally leaving the cyclos behind, walk through a real local food market and explore streets selling antiques and shoes. Our final visit for the day is the Ben Thanh market where we can practice our bargaining skills.
   

 
      WTCG 06 :   Makong Discovery Ho Chi Minh 1 วัน  +                        รถรับส่งที่ Saigon Opera House (Municipal Theatre)
                      + English Speaking Guide + อาหารกลางวัน
                      
รอบเวลา  08.00 - 16.00 น.
 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ  2,100 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,100  บาท

Visit : Set off for My Tho, a port city on the Mekong Delta. Approximately half of Vietnam's total agricultural output comes from this incredibly fertile delta. Life for villagers here revolves around rivers and canals. Upon arrival board a private boat for a cruise along the river. Visit an island with lush tropical gardens and sample tropical fruit accompanied by a traditional music performance. Continue to another island to see coconut candy being made. We have a chance to visit local villages in the area and learn more about traditional lifestyles, culture and customs. Continue by Xe Loi (motorised cart) to an apiary where we transfer to smaller rowing boats allowing us to get deeper into the narrow canals. Diem Phuong Restaurant provides lunch. The guide will provide some advice on the finer points of local cuisine and assist in ordering. After lunch return to Ho Chi Minh City
   

 
      WTCG 07 :   Temples and Tunnels Ho Chi Minh 1 Day + 
                       
รถรับส่งโรงแรมในเมือง + English Speaking Guide +
                        อาหารกลางวัน      
รอบเวลา  08.00 - 18.00 น.
 

        ผู้ใหญ่ ท่านละ  2,500 บาท   /  เด็ก 2-11 ปี  ท่านละ  2,500  บาท

Visit : Journey to Tay Ninh district. On the way take a simple lunch at a local family house. Visit the Cao Dai Cathedral. Founded in Vietnam in the 1920's, Cao Daoism borrows elements from Buddhism, Christianity, Islam, Taoism and Confucianism. Cao Dai means "high place or abode". We continue to the Cu Chi Tunnels. The tunnels were built by local fighters during the Indochina conflict as a base from which the Viet Cong could operate close to the Southern Vietnamese capital. Initial construction started in 1948 when the Viet Minh required somewhere to hide from French air attacks and by 1965, the complex was estimated to consist of 200 km of tunnels. It included, hospitals, schools, meeting rooms, kitchen's and sleeping quarters. Life was difficult for the inhabitants and to protect against outside intruders booby traps were laid throughout the complex.
   

 
Call Center : 085-393-5550 , 02-716-5229 
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com


line
LINE addfriends small


book now button 1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 บัตรเข้าชม

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ Optional Tour Vietnam ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม เวียดนาม