คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Optional Tour Beijing ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม ปักกิ่ง ราคาเริ่ม 2,200 บาท


กำหนดการเดินทาง
วันนี้ - 31 มีนาคม 2561

สถานที่
➣ ปักกิ่ง

ราคาเริ่มต้น
2,200 บาท


Optional Tour  ทัวร์เสริมปักกิ่ง

เดินทาง  วันนี้ - 31 มีนาคม 2561


1. WTCPEK_001  :   ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน  1 วัน
    
ด่านปะต้าหลิง และ สุสานหลวงราชวงศ์หมิง

-    ผู้ใหญ่  และ  เด็ก   ท่านละ   2,200   บาท


ระยะเวลาทัวร์  :  ประมาณ 08 ชั่วโมง

จุดนัดพบ       :   โรงแรมในเมือง   ประมาณ 07.30 น.

ราคารวม         :   รถโค้ชนำเที่ยว , ไกด์พูดภาษาอังกฤษ , อาหารกลางวัน , ทัวร์ 1 วัน

รายการทัวร์     :   
You will be picked up from your hotel and will drive to the Ming Tombs (50 miles away from downtown).The thirteen Ming Tombs are the best-preserved Chinese imperial tombs with 500 years history. You will visit Changling, the head and the largest of Ming Tombs, where Emperor Yongle (the first emperor in Beijing) and his Empress Xu were buried. The sightseeing on the Ming Tombs takes about 1 hour. The visit to Ming Tombs finishes at about 10:45hrs. Before having lunch (11:30 am), you will have 45 minutes for a short visit to a Jade Carving Factory. The jade carving is a famous special Chinese product, a blend of excellent carving and Chinese traditional cultures. You will then have a traditional Chinese lunch. After lunch, you will visit Great Wall - Badaling. The hike on Great Wall takes 2 hours. Badaling section is the most famous and best-preserved wall. Its highest point at Badaling is some 800 meters above sea level. A pulley car is available (but must be paid for on the spot). On the way back to your hotel, you will have a chance to enjoy Chinese traditional Tea Ceremony, where you can also experience Chinese Calligraphy for free. Chinese Calligraphy has thousand years of history and it was regarded as a kind of cultural &visual art. After the tour, you will be transferred back to your hotel.

1  3


2. WTCPEK_002  : ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน+พระราชวังฤดูร้อน 1 วัน  

-    ผู้ใหญ่  และ  เด็ก   ท่านละ   2,400   บาท

ระยะเวลาทัวร์  :  ประมาณ 08 ชั่วโมง

จุดนัดพบ       :   โรงแรมในเมือง   ประมาณ 07.30 น.

ราคารวม         :   รถโค้ชนำเที่ยว , ไกด์พูดภาษาอังกฤษ , อาหารกลางวัน , ทัวร์ 1 วัน


รายการทัวร์     :   
After being picked up from your hotel, we will drive to the Summer Palace. It is the best-preserved imperial garden in the world that boasts centralized architectural masterpieces. After the visit to the Summer Palace, we will make a stop at a Chinese traditional medicine shop before have a traditional Chinese lunch. After lunch, take 1.5 hour drive to get to the Great Wall at Badaling. Badaling section is the most famous and best-preserved wall. Its highest point at Badaling is some 800 meters above sea level. A pulley car is available for those who prefer not to make the climb (must be paid for on the spot). After discovering this world famous sight, you will have 45 minutes to have a short visit to a Jade Carving Factory before commencing back to your hotel for drop off. The jade carving is a famous special Chinese product, a blend of excellent carving skill and Chinese traditional cultures.

1  2
 
3. WTCPEK_003 : ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน  1  วัน
     พระราชวังต้องห้าม + จตุรัสเทียนอันเหมิน  

-    ผู้ใหญ่  และ  เด็ก   ท่านละ   2,500   บาท

ระยะเวลาทัวร์  :  ประมาณ 08 ชั่วโมง

จุดนัดพบ       :   โรงแรมในเมือง   ประมาณ 07.30 น.

ราคารวม         :   รถโค้ชนำเที่ยว , ไกด์พูดภาษาอังกฤษ , อาหารกลางวัน , ทัวร์ 1 วัน

รายการทัวร์     :   
Pick up at your hotel between 7:00am and 7:30am.This tour starts at northern part of Tiananmen Square before taking the short walk to the amazing and beautiful Forbidden City. Forbidden City is the largest and best-preserved ancient imperial palaces group with 500 years history in the world. Visit the Forbidden City along the central axis from south to north for 2 hours. Then take a one hour drive to Chang Ping county with a 45 minutes visit to a Jade Carving Factory. Before starting the afternoon sightseeing you will have a traditional Chinese lunch. From there, you will take a 30 minute journey to Mutianyu Great Wall. Mutianyu Great Wall is known for its beautiful surroundings - dense woods and rich pastures changing colors with the seasons of a year. A pulley car is available for those who prefer not to make the climb (must be paid for on the spot). Finally, you are returned to the downtown. After that you will have a chance to visit the Chinese traditional medicine shop. Finishing the tour and transferred back to hotels around 5:00pm--6:00pm.

1 
2

 
4. WTCPEK_004 : ทัวร์ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม + จตุรัสเทียนอันเหมิน
     หอฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน   1  วัน

-    ผู้ใหญ่  และ  เด็ก   ท่านละ   2,990   บาท

ระยะเวลาทัวร์  :  ประมาณ 08 ชั่วโมง

จุดนัดพบ       :   โรงแรมในเมือง   ประมาณ 07.30 น.

ราคารวม         :   รถโค้ชนำเที่ยว , ไกด์พูดภาษาอังกฤษ , อาหารกลางวัน , ทัวร์ 1 วัน

รายการทัวร์     :   

After your hotel pickup, this tour starts at Tian anmen North Square with its plentitude of monuments testifying to the communist, Mao’s influence on China’s modern history. From there you will proceed to the Forbidden City, the largest and best-preserved ancient imperial palaces with over 500 years of history. Visit the Forbidden City along the central axis from south to north for 2 hours. On the way to Temple of Heaven, you will have a chance to visit a centre for Chinese traditional medicine culture. After having a short rest, we’ll visit the Temple of Heaven - the largest ancient imperial worship architecture group in the world where the ancient Emperors prayed for peace and harvest. The visit to the Temple of Heaven will take about 1 hour. After lunch at a local Chinese restaurant, enjoy a short visit to a pearl free market - not to be missed. We will then drive (30minutes) to the Summer Palace, the largest and most beautiful Chinese imperial garden. The visit takes about 1 hour and 20 minutes before you will be transferred back to your hotel.

  2 2

 
5. WTCPEK_005 : ทัวร์ปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน
     พระราชวังฤดูร้อน   1  วัน  Private Tour  ( แบบส่วนตัว)

-    ผู้ใหญ่  และ  เด็ก   ท่านละ   3,990   บาท


ระยะเวลาทัวร์  :  ประมาณ 07 ชั่วโมง

จุดนัดพบ       :   โรงแรมในเมือง   ประมาณ 08.00 น.

ราคารวม  : รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว , ไกด์พูดภาษาอังกฤษ , อาหารกลางวัน , ทัวร์ 1 วัน

รายการทัวร์     :   

Your first visit on this private tour will be to the Temple of Heaven - the largest group of ancient imperial worship structures in the world dedicated to rituals that pay homage to the glory of heaven. Then before having lunch, you will enjoy a short visit a pearl market - not to be missed. In the afternoon visit the Summer Palace, the best preserved imperial garden in the world that boasts centralized architectural masterpieces as well as scenic beauties. The long corridor and marble boat in the Summer Palace will impress any visitor to the palace.

  3 2

 
Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : wetravelcenter1 |  @wetravelcenter  |  Phone ID : 0853935550

1

book now button 1ราคาแพคเกจนี้รวม


- ทัวร์ตามรายการ

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง
 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด 

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ ช่องทางอื่นๆ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง  หรือแล้วแต่กรณี
การยกเลิกและการขอคืนเงิน
 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 7 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 10 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน
คำค้นหา ⇒ Optional Tour Beijing ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม ปักกิ่ง ราคาเริ่ม 2,200 บาท