คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

Promotion !! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) ราคาเริ่มต้น 1000.-


  

กำหนดการเดินทาง
15 พ.ค. - 15 มิ.ย.57

ประเทศ
ตั๋วเครื่องบินในประเทศ

ราคาเริ่มต้น
1,300 บาท
Domestics Sales ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินถู


   Promotion ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) 

จองก่อน.. ประหยัดกว่า 

Booking Period : 11 - 20 มี.ค.2557

Traveling Period : 15 พ.ค. ถึง 15 มิ.ย.2557


เส้นทาง WEEKDAY ( MON - THU ) WEEKEND ( FRI - SUN )
ระหว่าง และ รหัสชั้นเดินทาง ราคาบัตร ฯ เที่ยวเดียว รหัสชั้นเดินทาง ราคาบัตร ฯ เที่ยวเดียว
กรุงเทพ ฯ เชียงใหม่ V 1,500 V 1,800
W 1,300 W 1,600
เชียงราย V 1,500 V 1,800
W 1,300 W 1,600
ขอนแก่น V 1,200 V 1,500
W 1,000 W 1,300
อุดรธานี V 1,300 V 1,600
W 1,100 W 1,400
อุบลราชธานี V 1,300 V 1,600
W 1,100 W 1,400
กระบี่ V 1,500 V 1,800
W 1,300 W 1,600
ภูเก็ต V 1,700 V 2,000
W 1,500 W 1,800
สุราษฎร์ธานี V 1,300 V 1,600
W 1,100 W 1,400
หาดใหญ่ V 1,600 V 1,900
W 1,400 W 1,700
จาก เชียงใหม่ ไป ภูเก็ต V 3,200 V 3,500
W 3,000 W 3,300
จาก ภูเก็ต ไป เชียงใหม่ V 2,800 V 3,100
W 2,600 W 2,900
ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน
ยังไม่รวมภาษีสนามบินเที่ยวละ 50-100 บาท ขึ้นอยู่กับเส้นทาง

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด 

Restriction :                          
                VALID ON FLT/DATE SHOWN/ NON REROUTE/ NON REFUND/ NO UPGRADE/ NO UPSALE                        
                        
เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร                        
                     

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทยสมายล์ ( TG2XXX ) เท่านั้

   ( ไม่อนุญาตสำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย )                       
    Weekday : สำหรับการเดินทางวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี                         
    Weekend :  สำหรับการเดินทางวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์   

2. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ถึง 20 มีนาคม 2557

    และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 มิถุนายน 2557  

3. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง                 

4. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน     

5. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก  

6. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ                        

7. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน  และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน                        

8. ได้รับไมล์สะสมปกติ                                            

                        การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  


Call Center : 085-393 5550 , 02-115 6800

Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

ราคาแพคเกจนี้รวม


-  ค่าตั๋วเครืื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


- ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีสนามบิน

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


เงื่อนไขและข้อกำหนด 


Restriction :                          
                VALID ON FLT/DATE SHOWN/ NON REROUTE/ NON REFUND/ NO UPGRADE/ NO UPSALE                        
                        
เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร                        
                     

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทยสมายล์ ( TG2XXX ) เท่านั้

   ( ไม่อนุญาตสำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทย )                       
    Weekday : สำหรับการเดินทางวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี                         
    Weekend :  สำหรับการเดินทางวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์   

2. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ถึง 20 มีนาคม 2557

    และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 มิถุนายน 2557  

3. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง                 

4. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน     

5. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก  

6. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ                        

7. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน  และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน                        

8. ได้รับไมล์สะสมปกติ                                            

                        การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 เมื่อตั๋วคอนเฟริ์มชำระเงินเต็มจำนวน
คำค้นหา ⇒ Promotion !! ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ โดยสายการบินไทยสมายส์ (TG) ราคาเริ่มต้น 1000.-