คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEDME-EY05 - Good Deal Russia [ทัว์ รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอรส์ - นิวเยรูซาเล็ม ฯลฯ ] 6 วัน 3 คืน บิน Etihad Airways (EY) ราคาเริ่ม 33,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
11-16 มิ.ย./2-7 ก.ค./12-17 ก.ค./13-18 ก.ค./27 ก.ค.-1 ส.ค./7-12 ส.ค./10-15 ส.ค./20-25 ส.ค./31 ส.ค.-5 ก.ย./7-12 ก.ย./11-16 ต.ค./19-24 ต.ค./26-31 ต.ค./5-10 พ.ย./12-17 พ.ย.2562

ประเทศ
รัสเซีย

ราคาเริ่มต้น
33,999 บาท

 


WE GOOD DEAL RUSSIAเที่ยวรัสเซีย - มอสโคว์

นิวเยรูซาเล็ม  ฯลฯ


  6 วัน 3 คืน  บิน ETIHAD AIRWAYS (EY)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  33,999.-

2


 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง

11 – 16 มิถุนายน  2562     36,999
02 – 07 กรกฎาคม 2562    36,999
12  - 17 กรกฎาคม 2562    36,999
13 – 18 กรกฎาคม 2562    36,999
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562     36,999
07 - 12 สิงหาคม 2562       36,999
10 – 15 สิงหาคม 2562      36,999
20 - 25 สิงหาคม 2562       36,999
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562     36,999
07 – 12 กันยายน 2562      36,999
11 – 16 ตุลาคม 2562         34,999
19 – 24 ตุลาคม 2562         34,999
26 – 31 ตุลาคม 2562          34,999
05 – 10 พฤศจิกายน 2562    33,999
12 – 17 พฤศจิกายน 2562    33,999


Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : @wetravelcenter   |  Lind ID : wetravelcenter1

image

image


ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEDME-EY05 - Good Deal Russia [ทัว์ รัสเซีย - มอสโคว์ - ซากอรส์ - นิวเยรูซาเล็ม ฯลฯ ] 6 วัน 3 คืน บิน Etihad Airways (EY) ราคาเริ่ม 33,999.-