คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEFUK-ZSL03 - Once in Fukuoka เที่ยวญี่ปุ่น เกาะใต้ คิวชู ฟูกูโอกะ - เบบปู - อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - นางาซากิ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 21,999.- [เดินทาง เมษายน - กันยายน 2562]


  

กำหนดการเดินทาง
18-22 เม.ย./19-23 เม.ย./20-24 เม.ย./11-15 พ.ค./15-19 พ.ค./16-20 พ.ค./22-26 พ.ค./23-27 พ.ค./24-28 พ.ค./25-29 พ.ค./29 พ.ค.-2 มิ.ย./30 พ.ค.-3 มิ.ย./5-9 มิ.ย./12-16 มิ.ย./19-23 มิ.ย./26-30 มิ.ย./3-7 ก.ค./10-14 ก.ค./24-28 ก.ค./31 ก.ค.-4 ส.ค./7-11 ส.ค./21-25 ส.ค./28 ส.ค.-1 ก.ย./4-8 ก.ย./6-10 ก.ย./11-15 ก.

ประเทศ
➣ ฟุกุโอกะ

ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท

 

WE LOVE KYUSHU


เที่ยวฟูกุโอกะ – เมืองยูฟูอิน 


เมืองเปปปุ – บ่อนรก


เมืองนางาซากิ - ออนเซ็น  

 


5 วัน 3 คืน บิน  THAI LION AIR (SL)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  21,999.-

2


 

อัตราค่าบริการ 

18 – 22 เมษายน 2562    23,999
19 – 23 เมษายน 2562    23,999
20 – 24 เมษายน 2562    23,999
11 – 15 พฤษภาคม 2562    23,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562    23,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562    25,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562    23,999
23 – 27 พฤษภาคม 2562    23,999
24 – 28 พฤษภาคม 2562    23,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562    23,999
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562    21,999
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562    21,999
05 – 09 มิถุนายน 2562    21,999
12 – 16 มิถุนายน 2562    21,999
19 – 23 มิถุนายน 2562    21,999
26 – 30 มิถุนายน 2562    21,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562    22,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562    22,999
24 – 28 กรกฎาคม 2562    22,999
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562    22,999
07 – 11 สิงหาคม 2562    22,999
21 – 25 สิงหาคม 2562    22,999
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562    22,999
04 – 08 กันยายน 2562    21,999
06 – 10 กันยายน 2562    22,999
11 – 15 กันยายน 2562    22,999
13 – 17 กันยายน 2562    22,999
18 – 22 กันยายน 2562    22,999
20 – 24 กันยายน 2562    22,999
25 – 29 กันยายน 2562    22,999
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562    22,999Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com

Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


Pic By UpScript V1


Pic By UpScript V1

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEFUK-ZSL03 - Once in Fukuoka เที่ยวญี่ปุ่น เกาะใต้ คิวชู ฟูกูโอกะ - เบบปู - อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - นางาซากิ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่ม 21,999.- [เดินทาง เมษายน - กันยายน 2562]