คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WEKIX-ZXJ04 - Sakura Osaka - Takayama - Kyoto โอซาก้า ทาคายาม่า หมุ๋บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 27,999.-


  

กำหนดการเดินทาง
19-23 มี.ค./20-24 มี.ค./21-25 มี.ค./22-26 มี.ค./23-27 มี.ค./26-30 มี.ค./27-31 มี.ค./28 มี.ค.-1 เม.ย./29 มี.ค.-2 เม.ย./2-6 เม.ย./3-7 เม.ย./4-8 เม.ย./5-9 เม.ย./11-15 เม.ย./12-16 เม.ย./13-17 เม.ย./18-22 เม.ย./19-23 เม.ย.62

ประเทศ
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท

 

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 


 โอซาก้า ทาคายาม่า หมุ๋บ้านชิราคาวาโกะ ฯลฯ

  5 วัน 3 คืน  บิน AIR ASIA X (XJ) 


ราคาเริ่มต้นท่านละ  27,999.-

2

 
 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง
19 - 23 มีนาคม 2562    27,999
20 - 24 มีนาคม 2562    27,999
21 – 25 มีนาคม 2562    27,999
22 – 26 มีนาคม 2562    28,999
23 – 27 มีนาคม 2562    28,999
26 – 30 มีนาคม 2562    29,999
27 – 31 มีนาคม 2562    29,999
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562    29,999
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562    29,999
02 – 06 เมษายน 2562    29,999
03 – 07 เมษายน 2562    29,999
04 – 08 เมษายน 2562    29,999
05 – 09 เมษายน 2562    29,999
11 – 15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)    35,999
12 – 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)    37,999
13 – 17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)    37,999
18 – 22 เมษายน 2562    27,999
19 – 23 เมษายน 2562    27,999
Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1

imageราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WEKIX-ZXJ04 - Sakura Osaka - Takayama - Kyoto โอซาก้า ทาคายาม่า หมุ๋บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 27,999.-