คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.

WETPE-IVZ12 - ไต้หวัน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - เหย๋หลิ๋ว - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน บิน Thai Vietjet Air (VZ) ราคาเริ่ม 16,888.-


  

กำหนดการเดินทาง
18-22 ก.พ./20-24 ก.พ./25 ก.พ.-1 มี.ค./27 ก.พ.-3 มี.ค./2-6 มี.ค./6-10 มี.ค./9-13 มี.ค./11-15 มี.ค./18-22 มี.ค./23-27 มี.ค./25-29 มี.ค./30 มี.ค.-3 เม.ย.62

ประเทศ
ไต้หวัน

ราคาเริ่มต้น
16,888 บาท

 
  

WONDERFUL  TAIWAN 


ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน


ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - เหย๋หลิ๋ว

ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ฯลฯ


 บิน THAI VIETJET AIR (VJ)


ราคาเริ่มต้นท่านละ  16,888.-

2


อัตราค่าบริการ :-

18-22 กุมภาพันธ์ 62    16,888
20-24 กุมภาพันธ์ 62    16,888
25กุมภาพันธ์ –1มีนาคม62    16,888
27กุมภาพันธ์ –3มีนาคม62    17,888
2–6 มีนาคม 62    16,888
6–10  มีนาคม 62      16,888
9–13  มีนาคม 62      16,888
11–15  มีนาคม 62    16,888
18–22  มีนาคม 62    16,888
23–27  มีนาคม 62    16,888
25–29  มีนาคม 62    16,888
30มีนาคม-3เมษายน 62    16,888

Call center : 085-393-5550 , 02-716-5229
Email : sales@wetravelcenter.com, wetravelcenter@gmail.com
Lind ID : @wetravelcenter   | 
Lind ID : wetravelcenter1


image

ราคาแพคเกจนี้รวม


 

ราคาแพคเกจนี้ไม่รวม


 

เงื่อนไข และ หมายเหตุ


 

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน


 
คำค้นหา ⇒ WETPE-IVZ12 - ไต้หวัน - ไทเป - อุทยานแห่งชาติอาลีซัน - เหย๋หลิ๋ว - ไทจง - ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน บิน Thai Vietjet Air (VZ) ราคาเริ่ม 16,888.-