คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 5 | หน้า : 1 
WEPEKZ-HU02 - PERFECTION OF BEIJING - ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 3 คืน บิน Hainan Airlines (HU) ราคาเริ่ม 14,777.- **ยังไม่รวมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเพียง 1,000.- **

WEPEKZ-HU02 - PERFECTION OF BEIJING - ทัวร์ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวั

กำหนดการเดินทาง
10-14 ส.ค./ 30 ส.ค.-3 ก.ย./ 6-10 ก.ย./ 13-17 ก.ย./ 18-22 ต.ค./ 2-6 พ.ย./ 8-12 พ.ย./ 10-14 พ.ย./ 16-20 พ.ย./ 22-26 พ.ย.60

สถานที่
➣ ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น
14,777 บาท

WEPEKB-XWB89 - The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - นั่งรถไฟความเร็วสูง Bullet Train - พระราชวังกู้กง 4 วัน 3 คืน บิน Nok Scoot ราคาเริ่ม 13,988.- ** รวมวีซ่าจีนแล้ว **

WEPEKB-XWB89 - The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - นั่งรถไฟควา

กำหนดการเดินทาง
8-11 ก.ค./15-18 ก.ค./20-23 ก.ค./29 ก.ค.- 1 ส.ค./3-6 ส.ค./10-13 ส.ค./19-22 ส.ค./26-29 ส.ค./31 ส.ค.- 3 ก.ย.60

สถานที่
➣ ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น
13,988 บาท

WEPEKZ-HU03 - The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน 5 วัน 3 คืน บิน Hainan Airlines (HU) ราคาเริ่ม 15,777.- ** ยังไม่่รวมวีซ่าจีนเพียง 1,000 บาท **

WEPEKZ-HU03 - The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียน

กำหนดการเดินทาง
19-23 ต.ค./ 1-5 พ.ย./ 3-7 พ.ย./ 9-13 พ.ย./ 15-19 พ.ย./ 17-21 พ.ย./ 23-27 พ.ย./24-28 พ.ย./ 29 พ.ย.- 3 ธ.ค./ 30 พ.ย.- 4 ธ.ค./1-5 ธ.ค./ 2-6 ธ.ค./6-10 ธ.ค./ 7-11 ธ.ค./ 8-12 ธ.ค./ 13-17 ธ.ค./14-18 ธ.ค.60

สถานที่
➣ ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น
15,777 บาท

WEPEKS-TG002 - The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง 5 วัน 3 คืน บินหรู การบินไทย (TG) ราคาเริ่มที่ 15,888.- ** รวมภาษี และ วีซ่าจีนแบบกรุีปแล้ว **

WEPEKS-TG002 - The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเม

กำหนดการเดินทาง
1-5 มี.ค./ 3-7 มี.ค./ 8-12 มี.ค./ 10-14 มี.ค./ 15-19 มี.ค./ 17-21 มี.ค./ 21-25 มี.ค./ 24-28 มี.ค./ 25-29 มี.ค./ 29 มี.ค.- 2 เม.ย.60

สถานที่
➣ ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น
15,888 บาท

WEPEKS-CA003 The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - พิเศษบุฟเฟ่ต์ สุกี้ทะเล 5 วัน 3 คืน บิน Air China (CA) ราคาเริ่ม 18,888.- ** รวมภาษี และ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ว **

WEPEKS-CA003 The Great Wall อลังการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมือ

กำหนดการเดินทาง
8-12 มี.ค./ 15-19 มี.ค./ 16-20 มี.ค./ 21-25 มี.ค./ 23-27 มี.ค./ 28 มี.ค.- 1 เม.ย./ 6-10 เม.ย./ 12-16 เม.ย./ 13-17 เม.ย./ 14-18 เม.ย./ 19-23 เม.ย./20-24 เม.ย.60

สถานที่
➣ ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น
18,888 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 5 | หน้า : 1