คลิ๊กค้นหาทั้งเวป   
ค้นหาโรงแรม
จากทั่วทุกมุมโลก ตามสไตล์ที่คุณต้องการ
↓↓ ระบุชื่อเมืองตามที่คุณต้องการได้เลย
  Line ID: wetravelcenter
twitter.com/wetravelcenter
facebook.com/wetravelcenter
Line ID : Wetravelcenter
Skype ID : Wetravelcenter

Open Hours :
Mon-Fri 09.00-18.00 Hrs.
Sat 09.00-14.00 Hrs.
ทัวร์ทั้งหมด 13 | หน้า : 1 2 
WEKIX-ZXJ08 - Flower Bloom in Osaka Takayama ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู๋บ้านชิราคาวาโกะ ป่าไผ่ - สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X ราคาเริ่ม 21,999.-

WEKIX-ZXJ08 - Flower Bloom in Osaka Takayama ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า หมู๋บ้าน

กำหนดการเดินทาง
7-11 พ.ค./8-12 พ.ค./15-19 พ.ค./16-20 พ.ค./22-26 พ.ค./5-9 มิ.ย./7-11 มิ.ย./12-16 มิ.ย./14-18 มิ.ย./19-23 มิ.ย./21-25 มิ.ย./26-30 มิ.ย./28 มิ.ย.-2 ก.ค./3-7 ก.ค./12-16 ก.ค./13-17 ก.ค./17-21 ก.ค./25-29 ก.ค./26-30 ก.ค./20-24 ส.ค./22-26 ส.ค./4-8 ก.ย./6-10 ก.ย./11-15 ก.ย./13-17 ก.ย./18-22 ก.ย./20-24 ก.ย.62

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท

WEKIX-ZXJ04 - Sakura Osaka - Takayama - Kyoto โอซาก้า ทาคายาม่า หมุ๋บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 27,999.-

WEKIX-ZXJ04 - Sakura Osaka - Takayama - Kyoto โอซาก้า ทาคายาม่า หมุ๋บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต 5 วัน 3

กำหนดการเดินทาง
19-23 มี.ค./20-24 มี.ค./21-25 มี.ค./22-26 มี.ค./23-27 มี.ค./26-30 มี.ค./27-31 มี.ค./28 มี.ค.-1 เม.ย./29 มี.ค.-2 เม.ย./2-6 เม.ย./3-7 เม.ย./4-8 เม.ย./5-9 เม.ย./11-15 เม.ย./12-16 เม.ย./13-17 เม.ย./18-22 เม.ย./19-23 เม.ย.62

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
27,999 บาท

WENGO-IJXJ88 - Sugoi Nagoya นาโกย่า - ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - มัสสึโมะโตะ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 19,888.-

WENGO-IJXJ88 - Sugoi Nagoya นาโกย่า - ฮาโกเน่ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - มัสส

กำหนดการเดินทาง
12-16 มิ.ย./ 14-18 มิ.ย./19-23 มิ.ย./21-25 มิ.ย./26-30 มิ.ย./28 มิ.ย.-2 ก.ค./5-9 ก.ค./12-16 ก.ค./19-23 ก.ค./26-30 ก.ค./2-6 ส.ค./21-25 ส.ค./28 ส.ค.-1 ก.ย./13-17 ก.ย./25-29 ก.ย./4-8 ต.ค./11-15 ต.ค./16-20 ต.ค./18-22 ต.ค./25-29 ต.ค.62

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท

WEKIX-TTXJ106 - ซุปตาร์ ซากุระ (สงกรานต์) NAGOYA MATSUMOTO KYOTO เที่ยวนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เกียวโต - ป่าไผ่ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 23,888.-

WEKIX-TTXJ106 - ซุปตาร์ ซากุระ (สงกรานต์) NAGOYA MATSUMOTO KYOTO เที่ยวนาโกย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

กำหนดการเดินทาง
3-7 เม.ย./ 4-8 เม.ย./ 5-9 เม.ย./ 7-11 เม.ย./ 8-12 เม.ย./ 9-13 เม.ย./ 10-14 เม.ย./ 13-17 เม.ย./ 14-18 เม.ย./ 15-19 เม.ย./16-20 เม.ย.62

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
23,888 บาท

WEKIX-TXJ111 - Osaka - Takayama - Kyoto ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) - โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต ฯลฯ 6 วัน 4 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 22,888.- [เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562]

WEKIX-TXJ111 - Osaka - Takayama - Kyoto ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER) - โอซาก้า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาว

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
22,888 บาท

WEKIX-IJXW28 - Wow! Japan Alps Snow Wall - เที่ยวโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - มัสสึโมโต๊ะ - กำแพงหิมะ 6 วัน 4 คืน บิน Nok Scoot ราคาเริ่ม 29,888.-

WEKIX-IJXW28 - Wow! Japan Alps Snow Wall - เที่ยวโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า -

กำหนดการเดินทาง
17-22 เม.ย./24-29 เม.ย./1-6 พ.ค./8-13 พ.ค./15-20 พ.ค./22-27 พ.ค./29 พ.ค.-3 มิ.ย./5-10 มิ.ย./12-17 มิ.ย.2562

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท

WEKIX-TXJ112 - Osaka - Takayama - Kyoto ซุปตาร์ น่ารักอ๊ะ (กิโมโน) เที่ยวโอซาก้า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคเริ่ม 19,888.- [เดินทาง พฤษภาคม - มิถุยายน 2562]

WEKIX-TXJ112 - Osaka - Takayama - Kyoto ซุปตาร์ น่ารักอ๊ะ (กิโมโน) เที่ยวโอซาก้า - ทาคายาม่า - หมู่บ

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท

WEKIX-TXJ113 - Osaka - Kyoto - Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย).. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฯลฯ 5 วัน 3 คืน บิน Air Asia X (XJ) ราคาเริ่ม 19,888.- [เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2562]

WEKIX-TXJ113 - Osaka - Kyoto - Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย).. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฯลฯ 5 วั

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท

WEKIX-TTXJ104 - Osaka Kyoto Takayama 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน.. บิน Air Asia (XJ) ราคาเริ่ม 26,888.- [เทีี่ยวโอซาก้า - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ – นาโกย่า - ทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ - นากาโน่ - ลิงแช่ออนเซ็น ฯลฯ ] เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2562

WEKIX-TTXJ104 - Osaka Kyoto Takayama 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน.. บิน Air Asia (XJ) ราคาเริ่ม

กำหนดการเดินทาง
เดินทาง มีนาคม -มิถุนายน 2562

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
26,888 บาท

WEKIX-TTXJ99 - Japan Alps ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ 6 วัน 4 คืน บิน Air Asia (XJ) ราคาเริ่ม 32,888.- [ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ -คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น - เกียวโต - วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า - เมืองนารา – วัดโทไดจิ]

WEKIX-TTXJ99 - Japan Alps ซุปตาร์ ไอศกรีม กะทิ 6 วัน 4 คืน บิน Air Asia (XJ) ราคาเริ่ม 32,888.- [ทาค

กำหนดการเดินทาง
17-22 เม.ย./18-23 เม.ย./19-24 เม.ย./20-25 เม.ย./21-26 เม.ย./22-27 เม.ย./23-28 เม.ย./24-29 เม.ย./25-30 เม.ย./26 เม.ย.-1 พ.ค./27 เม.ย.-2 พ.ค./28 เม.ย.-3 พ.ค./6-11 พ.ค./7-12 พ.ค./8-13 พ.ค./9-14 พ.ค./10-15 พ.ค.62

สถานที่
➣ โอซาก้า ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น
32,888 บาท

ทัวร์ทั้งหมด 13 | หน้า : 1 2